Các môn đệ của Chúa theo Ngài vì niềm tin, chứ không phải vì phép lạ

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin với khách hành hương tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô vào Chúa Nhật về hồng ân cứu độ và tính phổ quát của mầu nhiệm cứu rỗi trong Chúa Giêsu Kitô.
Suy niệm về Tin mừng của ngày Chúa Nhật hôm nay (Lc 4: 21-30), Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ những phản ứng của những người đồng hương của Chúa Giêsu trước sứ mệnh của Chúa, là người mà Thánh thần Thiên Chúa sai đến thế gian để thực thi sứ mệnh loan truyền ơn cứu rỗi của Thiên Chúa cho nhân loại. .
Nhưng người đồng hương của Chúa hoài nghi về sứ vụ ấy và yêu sách Chúa phải thể hiện các phép lạ nơi họ, nhưng Chúa Giêsu từ chối.
Niềm tin chứ không phải phép màu
ĐTC nói: Thiên Chúa mong muốn dân Chúa phải có niềm tin, nhưng dân chúng lại đòi phép lạ, Thiên Chúa mong muốn cứu độ tất cả mọi người, nhưng dân chúng lại muốn một Đấng cứu thế theo ý của họ và có lợi cho họ.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết người đồng hương của Chúa Giêsu được mời gọi mở lòng ra đón nhận ơn cứu độ. Nhưng họ đã không đón nhận mà thậm chí còn giận dữ đưa Chúa lên sườn đồi của nguyện đường của họ với ý tưởng đen tối là xô Ngài xuống vược thẳm!
Từ chối và đánh bại
ĐTC nói: Chúa Giêsu thực thi sứ mạng Chúa Cha giao phó, ý thức mình phải đối diện với những khó khăn, bị từ chối, bắt bớ và thất bại... Đây là cái giá mà người ngôn sứ đích thực của Chúa phải đối diện và trả giá đắt đỏ ngày xưa cũng ngày nay! Tuy nhiên, dù phải khó khăn trăm bề vẫn không thể cản bước tiến của Chúa trong cuộc hành trình và thực thi sứ mệnh tiên tri ngôn sứ của Ngài.
Ngôn sứ ngày nay
Đức Thánh Cha nói thế giới ngày nay cần những người môn sinh đóng trọn các vai trò tiên tri, truyền giảng sứ điệp của ơn gọi Kitô giáo.
ĐTC nói: Họ là những ngôn sứ của niềm tin, chứ không phải của các dấu lạ, họ tận tâm phục vụ mọi người chứ không loại trừ bất kỳ ai, và họ sẵn sàng chấp nhận sống theo ý của Thiên Chúa Cha và làm chứng cho niềm tin yêu ấy cho người khác với một lòng trí trung thành bền bỉ!
Đức Thánh Cha Phanxicô nguyện cầu cho tất cả các môn sinh của Chúa được vững mạnh thăn tiến và hăng say trong nhiệt huyết tông đồ vì Nước Thiên Chúa qua sứ mệnh được truyền lại từ Chúa Giêsu Cứu Chúa!