Những truyền thống âm nhạc của Giáo Hội Công Giáo đi sâu hơn là trong bản thánh ca. Thánh nhạc có nguồn gốc Tây phương được khai triển hơn 1,500 năm là một phần quan trọng trong Thánh Lễ. Không may, các bản thánh ca và xếp đặt về Thánh Lễ không được thực hành. Chúng có thể trở lại sau khi Đức Tổng Giám Mục Alexander của Portland gửi thư mục vụ kêu gọi trở lại thánh nhạc cung điệu Gregorian trong Thánh lễ.

Trong thư mục vụ dài 22 trang, Đức Tổng Giám Mục Alexander đề nghị các giáo xứ chỉ hát một Thánh Lễ Long Trọng (High Mass or Solemn Mass) mỗi tuần một lần, ‘đừng quá trau chuốt nhưng cần được xếp đặt hết sức quan tâm và chú ý’. Những Thánh Lễ khác cử hành trong giáo xứ nên ‘bớt hát để giáo dân đối đáp’

Đức Tổng Giám Mục cũng nhấn mạnh đến vai trò của linh mục là chủ đoàn chiên, yêu cầu các linh mục tập hát những lời nguyện và xướng đáp, để khuyến khích giáo dân hát những phần đối đáp. Ngài ghi nhận rằng‘vài linh mục không có năng khiếu hát hoặc xướng cung điệu. Đối với những linh mục này, ngài đề nghị họ hát thánh ca đơn điệu. Mỗi giáo xứ nên xử dụng Anh ngữ thông thường được xử dụng trong Sách Lễ Roma. Giáo sĩ nên làm gương bằng cách cùng hát với tín hữu trong những thánh lễ thích hợp.’

Trong phần thánh ca Latinh, ngài đề nghị thừa tác viên thánh nhạc bắt đầu với Thánh Lễ số 8 (Bộ lễ Thiên thần - De Angelis) và Thánh Lễ số 16 (Bộ lễ Thiên Chúa Đấng Tạo Dựng Toàn Năng -Deus Genitor Alme) rất phổ biến và dễ tiếp nhận đối với các ca sĩ không quen với phong cách này. Những giáo xứ tìm thấy thánh ca rất dễ dàng tiếp thu, được khuyến khích đi sâu vào truyền thống đẹp đẽvà cổ xưa này.

Đức Tổng Giám Mục Alexandernói rằng Thánh Lễ không đối chiếu với phần không có thánh ca, nhưng trong thời gian đó có thể dành cho nhạc cụ phong cầm hoặc thinh lặng. Ngài cũng cảnh báo về những nội dung thánh ca ‘không phù hợp với giảng dậy và giáo lý của Giáo Hội, đặc biệt là Hy Tế Thánh Thể và Hiện Diện Thực Sự của Chúa Kitô trong Thánh Thể.’ Ngài nói rằng không phải tất cả thánh ca Công Giáo có thể được xử dụng trong Thánh Lễ. Bất cứ nội dung thánh ca nào giảng dậy mơ hồ hoặc trái nghịch với Đức tin cần phải rút khỏi giáo xứ. Đau buồn nhìn nhận rằng có vài bài bản nhạc hoặc sách lễ nhỏ được phê chuẩn không phản ánh thần học Công Giáo và không nên xử dụng. Các nhạc sĩ cần phải chú ý đến điểm này và suy nghĩ cần thận trong việc chọn lựa những bản thánh ca, khi cần thiết nên tìm chỉ đạo của các mục tử của Giáo Hội.

Cũng với mong ước được nghe thánh nhạc cung điệu Gregorian, Đức Tổng Giám Mục Alexander cũng nhấn mạnh đến sự quan trọng của đàn phong cầm ống (pipe organ) như là nhạc cụ nổi bật cho việc phụng tự. Ngài nói rằng không phải mọi giáo xứ có thể nắp ráp hoặc bảo trì nhạc cụ này, tuy nhiên ngài dành sự giúp đỡ của giáo phận cho những giáo xứ nào quan tâm đến vấn đề này.

Ngài kết thúc thư mục vụ với tin tường rằng những cách thức này có thể giúp việc cử hành thêm tôn kính cũng như tăng thêm đức tin.Ngài mong rằng lá thư mục vụ sẽ được đón nhận nồng nhiệt bởi các giáo sĩ và giáo dân trong Tổng Giáo Phận Portland, vì mục tiêu thuần túy canh tân Phụng Vụ Thánh theo tinh thần Công Đồng Vatican 2 và tâm tình của Giáo Hội. Ngài đặc biệt tin tưởng nơi những thừa tác viên thánh nhạc tuyệt vời và tận tụy của Giáo Hội đáp lại lời mời gọi canh tân. Ước mong rằng việc canh tân và cải tổ thánh nhạc trong Tổng Giáo Phận Portland dẫn mọi người đến việc cử hành đẹp đẽ và xứng đáng vềcác mầu nhiệm thánh của Thánh Lễ, để tôn vinh danh Chúa và thánh hóa các tín hữu.

Lm. Nguyễn Tất Thắng, OP