Chiều thứ Hai 28/01/2019 các anh chị em trong Hội Đồng Mục Vụ TGP Sydney đã đến Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly Sydney tham dự Đại Hội Đồng Mục Vụ thường niên nhân dịp đầu năm mới 2019.

Xem Hình

Khai mạc Đại Hội Đồng Mục Vụ. Cha Tuyên úy Trưởng Remy Bùi Sơn Lâm ngỏ lời chào mừng qúy anh chị em thành viên Hội Đồng Mục Vụ và chia sẻ đề tài Xuân Sang. Kế tiếp các anh chị em cung nghinh đón Thánh Thể Chúa Giêsu KiTô . Sau đó Ban Thường Vụ trình chiếu những hình ảnh sinh hoạt của Cộng Đồng trong những tháng qua và anh Trần Anh Vũ Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney báo cáo những sinh họat trong năm vừa qua và những sinh hoạt sắp tới của năm 2019 đặc biệt báo cáo dự án xây dựng Khu an vị tro cốt – Vườn Tưởng Nhớ (Memorial Garden) tại Trung Tâm Bringelly.

Tiếp theo là phần chia sẻ và phát biểu đóng góp ý kiến của các thành viên Hội Đồng Mục Vụ. Mọi thắc mắc và những câu hỏi nêu ra đã được Ban Tuyên Úy và Ban Thường Vụ giải đáp thỏa đáng.

Trước khi kết thúc Đại Hội Đồng Mục Vụ. Ban Thường Vụ có một chút qùa Xuân tặng cho các vị phối ngẫu của Hội Đồng Mục Vụ và sau đó mọi người cùng ở lại tham dự buổi tiệc liên hoan mửng Tất Niên bên nhà ăn Trung Tâm

Diệp Hải Dung