Tuyên bố tiếp sau phiên họp lần thứ bẩy của Nhóm Làm Việc Hỗn Hợp nhắc đến "các phát triển tích cực" trong các mối liên hệ. Về Giáo Hội Công Giáo địa phương, bản tuyên bố trích dẫn quan điểm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô rằng "một người Công Giáo tốt cũng là một người công dân tốt".

Thành Vatican (AsiaNews) – Phiên họp lần thứ bẩy của Nhóm Làm Việc Hỗn Hợp của Việt Nam và Tòa Thánh đã diễn ra hôm qua tại Hà Nội "trong bầu không khí thân hữu và tôn trọng nhau". Điểm chính của bản tuyên bố dưới đây nhận định rằng sẽ có một sứ thần thường trú tại Hà Nội "trong một tương lai gần".

"Hai bên nghi nhận rằng các mối liên hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh mới đây đã chứng kiến nhiều phát triển tích cực, đặc biệt là việc duy trì các tiếp xúc và tham khảo thường xuyên ở mọi bình diện, kể cả các cuộc gặp gỡ cũng như trao đổi cao cấp như là thành phần các cuộc gặp gỡ của Nhóm Làm Việc Chung Việt Nam - Tòa Thánh và các cuộc thăm viếng Việt Nam của Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, Đại Diện Không Thường Trú của Đức Giáo Hoàng".

"Hai bên thảo luận và đã đạt được một thỏa thuận về các vấn đề liên hệ hướng tới việc nâng cấp các mối liên hệ trong tương lai gần giữa Việt Nam và Tòa Thánh từ Đại Diện Không Thường Trú lên Đại Diện Thường Trú của Đức Giáo Hoàng. Họ có cùng niềm tin rằng bước đi này sẽ giúp cho các liên hệ giữa hai bên lớn mạnh và phát triển hơn nữa".

Về Giáo Hội Công Giáo ở Việt Nam, mà hiện nay đại diện cho khoảng 7 phần trăm dân số, "hai bên nhắc lại sứ điệp của Đức Giáo Hoàng gửi cộng đồng Công Giáo ở Việt Nam phải 'sống Tin Mừng giữa lòng Dân Tộc' và 'một người Công Giáo tốt cũng là một người công dân tốt' như các nguyên tắc quan trọng cho đời sống của cộng đồng Công Giáo ở Việt Nam".

"Toà Thánh tỏ ý đánh giá cao và biết ơn phía Việt Nam về sự lưu tâm mà các nhà cầm quyền Việt Nam đã dành cho Giáo Hội Công Giáo ở Việt Nam trong các năm gần đây. Tòa Thánh rất lưu ý tới đời sống Công Giáo phong phú và tích cực trong nước và khuyến khích Giáo Hội Công Giáo ở Việt Nam đóng góp vào ích chung và sự thịnh vượng của Việt Nam.

"Phiá Việt Nam nhắc lại rằng Đảng và Nhà Nước Việt Nam nhất quán thực thi và không mệt mỏi cải thiện khuôn khổ chính sách nhằm tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người dân; khuyến khích và tạo điều kiện cho cộng đồng Công Giáo hợp tác phù hợp với luật lệ Việt Nam, và tham gia tích cực vào việc phát triển và xây dựng kinh tế và xã hội".

Không thấy chính thức nhắc đến các vấn đề mà Giáo Hội Việt Nam đang đương đầu khi cố gắng bảo vệ các tài sản của mình trước sự tấn công liên tiếp của các nhà cầm quyền. Cũng không nhắc gì tới các biến cố vũ lực chống lại các cơ sở của Giáo Hội và người Công Giáo.

"Hai bên cũng thảo luận các vấn đề liên quan đến việc phân chia các giáo phận và cử nhiệm các giám mục ở Việt Nam. [...] Hai bên thỏa thuận sẽ tổ chức Phiên Họp Thứ Tám của Nhóm Làm Việc Hỗn Hợp Việt Nam - Tòa Thánh tại Vatican. Ngày giờ phiên họp sẽ được sắp xếp qua các ngả ngoại giao.

"Nhân dịp này, phái đoàn Tòa Thánh cũng thăm xã giao Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ Tịch Ủy Ban VChính Phủ về Tôn Giáo Sự Vụ Vũ Chiến Thắng. Phái Đoàn cũng tham dự lễ nhậm chức của TỔng Giám Mục Hà Nội, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên".