Các Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, gọi tắt là HHS, Bộ Ngân Khố và Bộ Lao động đã ban hành hai quy tắc cập nhật liên quan đến việc bảo vệ quyền lương tâm cho các tổ chức và cá nhân liên quan đến việc mua bảo hiểm tránh thai.

Theo các quy định mới, các tổ chức và cá nhân phản đối các quy định bắt buộc mua bảo hiểm tránh thai gây nhiều tranh cãi dưới thời tổng thống Obama trên cơ sở niềm tin tôn giáo hay luân lý sẽ được miễn.

Theo một thông cáo báo chí từ HHS, các quy định mới “cung cấp việc miễn trừ trách nhiệm mua bảo hiểm tránh thai cho các thực thể và cá nhân phản đối các dịch vụ này trên cơ sở niềm tin tôn giáo”.

“Vì vậy,” thông cáo cho biết thêm, “các thực thể thực sự có niềm tin tôn giáo chống lại việc cung cấp các dịch vụ tránh thai (hoặc các dịch vụ mà họ coi là phá thai bằng thuốc) sẽ được miễn trách nhiệm này và không còn cần phải cung cấp bảo hiểm đó nữa.”

Các quy định mới cũng miễn trừ việc mua bảo hiểm tránh thai cho các tổ chức phi lợi nhuận, các doanh nghiệp nhỏ và các cá nhân có “xác tín đạo đức” chống lại các dịch vụ này bất kể họ thuộc về một tôn giáo cụ thể nào hay không.


Source: Catholic News Agency Trump administration announces new conscience exemptions for contraceptive mandate