Nicholas Wolfinger, một nhà xã hội học tại Viện Nghiên cứu Gia đình của Đại học Utah cho biết những phụ nữ Mỹ không có tình nhân nào trước khi gặp người phối ngẫu của mình có nhiều khả năng có được một cuộc hôn nhân “rất hạnh phúc”.

Trong khi đó, một tỷ lệ rất thấp về hạnh phúc hôn nhân được tìm thấy nơi những phụ nữ có nhiều tình nhân trước đám cưới, và một tỷ lệ còn tệ hại hơn được tìm thấy nơi những phụ nữ đã bước thêm một hay nhiều bước nữa. Ông Nicholas cho biết thêm rằng đối với nam giới, sự hài lòng về hôn nhân vẫn còn rất cao dù cho đương sự đã từng trải qua một vài mối tình, nhưng đối với phụ nữ tỷ lệ này là rất thấp.

Bradford Wilcox, một nhà xã hội học khác tại Viện Nghiên cứu Gia đình nhận xét rằng ngày nay trong xã hội Mỹ nhiều phụ nữ có khuynh hướng “sống thử” trong những cuộc hôn nhân không có giấy giá thú cho đến khi họ gặp được người trong mộng. Theo Bradford Wilcox, phần đông những phụ nữ nghĩ như thế là những người bất hạnh nhất trong hôn nhân.

“Vào thập niên 2010, chỉ có khoảng 5% cô dâu còn là trinh nữ. Tuy nhiên, chỉ 6% các cuộc hôn nhân của họ tan biến trong vòng năm năm. Tỷ lệ này lên đến 20 phần trăm đối với hầu hết mọi người.”

Trong nghiên cứu mới nhất này, Viện Nghiên cứu Gia đình của Đại học Utah mô tả những người phụ nữ hạnh phúc nhất mà họ tìm thấy là những người có ít người tình trước khi cưới, tham dự thường xuyên các nghi lễ tôn giáo và có thu nhập hơn 78,000 Mỹ Kim một năm.


Source: The Atlantic - Fewer Sex Partners Means a Happier Marriage