THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn
Cụ Cố MARIA PHẠM THỊ CHÍN
Thân Mẫu Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt,
Tổng Giám Mục Giáo Phận Hà Nội
mới qua đời tại bệnh viện An Bình, Thành phố Hồ chí Minh

hưởng thọ 91 tuổi
Chúng con xin kính gửi đến Đức Tổng
và Qúi Tang Quyến lời thành kính phân ưu.

Với lòng tin cậy và hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh,
là Sự Sống và Sự Sống Lại, chúng con xin hiệp thông
trong lời cầu nguyện, khẩn xin Thiên Chúa sớm đón nhận
Linh Hồn Cụ Cố Maria
về Quê Hương Hạnh Phúc Muôn Đời.

Thành kính phân ưu
Lm Giuse Đinh Đức Đạo
Giám Đốc Văn Phòng Phối Kết