Tối thứ Sáu 22/06/2018 tất cả các anh chị em Tân Hội Đồng Mục Vụ khoảng 100 thành viên trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney nhiệm kỳ 2018 – 2021 đã đến hội trường nhà thờ St. Luke thuộc Giáo Đoàn Revesby tham dự cuộc bầu cữ Tân Ban Thường Vụ Cộng Đồng nhiệm kỳ 2018 – 2021.

Xem Hình

Trước khi bầu cử Tân Hội Đồng Mục Vụ hát Kinh Chúa Thánh Thần và Kinh Nguyện Hội Đồng Mục Vụ, sau đó, Cha Tuyên úy Trưởng Bùi Sơn Lâm ngỏ lời chào mừng tất cả anh chị em Tân Hội Đồng Mục Vụ TGP Sydney nhiệm kỳ 2018 – 2021 và nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả các anh chị em. Kế tiếp Cha Paul Văn Chi, Tuyên Úy Đặc Trách Bầu Cử ngỏ lời cám ơn các anh chị em trong Ban Bầu Cử và Ban Mục Vụ các Giáo Đoàn đã sốt sắng bận rộn trong kỳ bầu cử suốt nguyên tháng nay bắt đầu từ ngày 29/04/2018 và Cha giới thiệu quý Cha Tuyên úy Trưởng Bùi Sơn Lâm, Cha Nguyễn Văn Tuyết, Cha Trần Văn Trợ và Cha Lê Hồng Mạnh Giám sát, Sơ Đinh Thị Hoài Thư Ký Ban Bầu Cử, Ông Nguyễn Văn Thanh Trưởng Ban Bầu Cử và quý thành viên trong Cộng Đồng.

Ông Nguyễn Văn Thanh, trưởng Ban Bầu Cử đã hướng dẫn Cuộc Bầu Cử với 2 phần, phần thứ nhất là Bầu Chủ Tịch Cộng Đồng, sau đó là bầu các chức vụ trong Ban Thường Vụ. Cha Paul Văn Chi mời Sơ Đinh Thị Hoài tuyên đọc điều lệ Bầu Cử Cộng Đồng trong Quy Chế của CĐCGVN, được Đức Hồng Y Clancy phê chuẩn ngày 31.8.1988, và mọi người cùng Bầu Cử những thành viên mình tín nhiệm. Tổng cộng 100 thành viên trong Cộng Đồng.

Sau thủ tục bầu cử nhiều lần, Tân Hội Đồng Mục Vụ nhiệm kỳ 2018-2021 đã bỏ phiếu tín nhiệm anh Andrew Trần Anh Vũ trong chức vụ Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney Nhiệm Kỳ 2018-2021. Anh xin cố gắng hy sinh tiếp tục với sứ vụ mà mọi người đã chọn anh phục vụ cho Cộng Đồng. Sau giờ giải lao là phần bầu bầu các chức vụ trong Ban Thường Vụ gồm Phó Chủ tịch Nội Vụ: anh Đaminh Nguyễn Ngọc Khiêm, Phó Chủ tịch Ngoại Vụ: anh Giuse Mai Phước Thành, Phó Chủ tịch Kế Hoạch: anh Giuse Nguyễn Trường Giang, Tổng Thư Ký: chị Têrêsa Hà Trí Tri và Tổng Thủ Quỹ xin sẽ thông báo sau. Sau đó Cha Paul Văn Chi thông báo ngày tháng Bầu Cử Trưởng Ban Mục Vụ các Giáo Đoàn và Thánh Lễ Tạ Ơn giới thiệu Tân Hội Đồng Mục Vụ.

Trong giờ Chầu Thánh Thể kết thúc buổi Bầu Cử Tân Ban Thường Vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney do Cha Nguyễn Văn Tuyết chủ sự, Cha Tuyên úy Trưởng Bùi Sơn Sơn chia sẻ với mọi người cuộc bầu cử Tân Ban Thường Vụ hôm nay. Cha chúc mừng anh Trần Anh Vũ Tân Chủ tịch CĐCGVN TGP Sydney và cám ơn các anh chị đã tích cực trong việc phục vụ mặc dù công việc khó khăn nhưng các anh chị em đã hy sinh và dấn thân phục vụ cho Cộng Đồng.

Sau đó mọi người cùng quỳ trước Thánh Thể Chúa Kitô cầu nguyện xin Thánh Thể Chúa chúc lành cho Cộng Đồng và Tân Hội Đồng Mục Vụ nhiêm kỳ 2018 –2021. Sau cùng Cha Paul Văn Chi thông báo cuối tuần này, trong tất cả các Thánh Lễ Cộng Đồng, sẽ tổ chức thực hiện Bàn Thờ Tổ Quốc với hình ảnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam, để tôn vinh các Ngài trong dịp kỷ niệm 30 năm Giáo Hội Hoàn Vũ tôn phong các Ngài lên Hiển Thánh, và đặc biệt cầu nguyện cùng hiệp thông với Quê Hương, Dân Tộc, và Giáo Hội Việt Nam trong hoàn cảnh đau thương do dự luật đặc khu và an ninh mạng trước sự đe dọa xâm lăng của Trung Cộng. Phiên họp Tân Hội Đồng Mục Vụ kết thúc lúc 9.30pm.

Diệp Hải Dung