Phong Trào Cursillo Việt Nam, TGP/LA mừng năm mới với Tiệc Liên Hoan & Văn Nghệ Xuân Mậu Tuất 2018. được tổ chức tại hội trường Giáo xứ Saint Christopher Church, West Covina, California, Chúa Nhật ngày 28 tháng 1 năm 2018