Xem hình ảnh

Tiếp tục truyền thống mỗi năm, vào tối thứ hai vừa qua, Gx ĐMHCG - Garland TX đã bắt đầu ba ngày Tĩnh Tâm Mùạ Vọng với một vị linh mục thuyết giảng còn rất trẻ là Lm. Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR.

Số người tham dự các buổi tĩnh tâm ở Gx ĐMHCG thì thường rất đông, nhưng lần này là bất thường vì ngồi gần chật nhà thờ, kể ra là gần ngàn chỗ. Đó là nhờ sáng kiến cuả cha xứ đã cho phép giáo dân dùng 1 ngày thuyết giảng thay cho việc đền tội.Đây có lẽ là một sáng kiến độc đáo để thúc đẩy sự tham gia các sinh hoạt buổi tối trong những muà đông giá cuả vùng Bắc Mỹ này.

Trở lại vị linh mục thuyết giảng: Cha Quốc Linh gia nhập dòng DCCT từ bên Việt Nam, khi được học bổng đi du học Hoa Kỳ đã được tỉnh dòng Hoa Kỳ yêu cầu ở lại. Ngài hiện phục vụ taị ‘Thành Phố Huynh Đệ’ Philadelphia, coi xóc đền thánh John Neumann.

Thánh John Neumann là vị thánh thứ 4 cuả DCCT, di cư từ xứ Bohemia (Đức) qua Hoa Kỳ năm 1836, làm LM truyền giáo, trở thành giám mục Philadelphia, và đã chết vì kiệt sức trên đường phố trong một muà đông giá lạnh lúc mới có 49 tuổi. Ngài được phong thánh năm 1977. Xác cuả Ngài không hư rữa, đang lưu giữ trong lồng kiếng để khách hành hương có thể thăm viếng. Ngài nổi tiếng là một vị thánh ban nhiều phép lạ.

Chủ đề thuyết giảng là: “Emmanuel - Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta”, là một chủ đề rất quen thuộc trong muà Giáng Sinh và do đó là rất khó “ăn khách”, tuy nhiên với những hình ảnh gần gũi như cuả một đàn kiến hay cuả một cặp vợ chồng già, cha Quốc Linh đã dẫn đưa cử toạ thấu xuốt thế nào là hai chữ ‘Ở Cùng’.

Bằng một văn phong không ‘văn hoa chữ nghiã’, cũng không ‘cường điệu’ hay ‘biểu diễn’, mà là bằng những lời lẽ ngọt ngào đầy chân tình, ngài đã giúp cho mọi người ‘cảm thức’ được thế nào là sự vĩ đại cuả một biến cố ‘giáng trần’ và thế nào là thái độ cần phải có khi có Chuá ‘Ở Cùng’ trong cuộc sống, và theo lời cuả cha giảng thuyết, thì đây là việc ‘Ở Cùng… mọi ngày, mọi ngày, mọi ngày…cho đến tận thế.”

Sau một vài ngày có tiết đông lạnh giá, thời tiết ở Garland đã trở nên khá hơn, man mát như tiết muà Thu, làm cho bà con hứng thú đua nhau đi tham dự giảng phòng và coi đèn Noel.

…Như là muà thu ư? Phải đấy, vẫn còn là muà Thu. Còn 9 ngày nữa thì mới tới ngày Đông Chí (21 tháng 12.)