EMMAUS VII NGÀY ĐẦU

Em-mau có Chúa có nhau
Giám mục Linh mục họp vào một nơi
Chung nhau với cả mọi người
Hiệp nhau cầu nguyện cùng thời lễ dâng

Nguyện xin Chúa xuống muôn ân
Với lời kinh nguyện, hiệp bàn anh em
Cùng nhau chia sẻ rao truyền
Hội thêm kiến thức tiến trình giảng loan

Ngày nay tiến bộ mọi đàng
Tin mừng phải được truyền loan kịp thời
Xin ơn Thiên Chúa từ trời
Giúp đem giảng dậy hầu nuôi chiên đoàn.


THÁNH LỄ NHÀ THỜ CHÍNH TOA SAN JOSE
KHAI MẠC 23-10-2017.


Em maus có Chúa có nhau
Chủ Chăn sở tại đón chào Em maus
Nhà thờ chính tòa tiến vào
Lễ dâng khai mạc mở đầu tạ ơn

Chúa thương sai phái chúng con
Khắp nơi rao giảng suy tôn Tin mừng
Lâu ngày họp lại về chung
Anh em chia sẻ với cùng nhau luôn

Cầu xin Chúa xuống muôn ơn
Anh em hăng hái đi luôn giảng truyền
Khắp nơi khắp chốn mọi miền
Muôn người biết Chúa niềm tin vững váng


THỪA TÁC VIÊN NIỀM VUI
Lm Đinh Văn Nghị, OP, trình bày

Em-maus có Chúa có nhau
Niềm vui học hỏi thành nào tác viên
Trong người của mỗi chủ chiên
Niềm vui phát triển rao truyền khắp nơi

Truyền sang cho hết mọi người
Sống tin vào Chúa cuộc đời vui tươi
Tin mừng đem xuống từ trời
Giúp cho nhân thế sống nơi gian trần

Mọi người đều lãnh hồng ân
Chúa Trời cứu rỗi bởi ơn mất rồi
Chủ chiên đem đến niềm vui
Muôn người chung sống vui tươi chan hoà.


TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI
Lm Trần Công Nghị trình bày

Việt Ca-tho-lic Net đây
Cha Nghị làm chủ lâu dài hiện nay
Em-maus Cha đã trình bày
Thông tin hiện đại quá hay tiện dùng

Mọi người xử dùng phổ thông
Thật là lợi ích cho chung nhân loài
Giáo hội khuyến khích mọi người
Dùng phương tiện hiện đại nơi thế trần

Hầu làm chứng để giảng loan
Tin mừng cứu độ muôn dân biết đường
Trở về Thiên Chúa tình thương
Chính Ngài tạo dựng ban luôn mọi điều.


HIỂU BIẾT GIỚI TRẺ
Thảo luận do Qúy Linh Mục: Bình, Châu, Quang, Truyền, Sr. Phương, và Bs Thanh Tâm

Em-maus có Chúa có nhau
Làm sao giới trẻ hết nào sống vui
Chủ chiên giúp hết mọi người
Cả già lẫn trẻ Chúa trời yêu thương

Chủ chiên chăm sóc hết luôn
Nhờ người hiểu biết dẫn đường giúp cho
Bác sĩ tâm lý chăm lo
Hiểu biết về trẻ hiện giờ sống sinh

Người chuyên giới trẻ hiện tinh
Trưởng coi giới trẻ lo chuyên cộng đoàn
Tuyên úy phụ trác lo chăm
Mọi người hiểu biêt để đem trình bày.


EMMAUS VII.

Chúa trao môn đệ Mẹ mình
Nhớ luôn về lại họp quanh Mẹ hiền
Mẹ con chia sẻ triền miên
Những điều cực nhọc ở trên thế trần

Em-maus về họp lại lần
Anh em Chúa muốn quây quần bên nhau
Hợp lời chia sẻ đổi trao
Bên nhau đôi phút nguyện cầu xin ơn

Từ dây soi sáng hồng ân
Thánh Thần củng cố chứng nhân việc làm
Trở về nơi chốn giảng loan
Có thêm sức mạnh thánh ân loan truyền .

CHIA SẺ SÚ MẠNG CHÚA KITÔ
Lm Nguyễn Khắc Hy trình bày

Em-maus có Chuá có nhau
Chủ chiên sứ mạng Chúa trao cho mình
Thông phần tư tế triền miên
Luôn lo chăm sóc đoàn chiên ở cùng

Chủ chiên chia sẻ Tin mừng
Dưỡng nuôi mình Chúa tế dâng hàng ngày
Giúp đoàn chiên được no say
Sống sao thánh thiện và đầy phước ơn

Cho đoàn tín hữu Chúa thương
Như lời Ngài dậy luôn luôn mọi thời
Tin yêu đến hết những ai
Cùng là con cái Chúa trời trần gian .


CHỦ CHIÊN TÂY BẮC HOA KỲ

Em-maus có Chúa có nhau
Chủ chiên Tây bắc họp nào một nơi
Người người góp ý mọi lời
Nói lên ý kiến trong nơi xứ miền

Trình bày trước hội anh em
Như bao miền khác nói lên họp bàn
Việc làm qua đã thực hành
Thành công chẳng đạt luận đàm với nhau

Mong sao thuận lợi nhận nào
Trở về thực hiện Em-maus luận đàm
Mong cho công việc giảng loan
Tin mừng cứu dộ Giáo dân thi hành.


NIỀM VUI HỘI NGỘ.

Sớm mai dem đến niềm vui
Lên xe cha Hiến đổi ngồi cạnh bên
Việt nam sang gặp hàn huyên
Liên miên sáu tiếng kể liền nhau nghe

Việc làm nội ngoại đương thì
Trên quê hương đất nước đương kìa diễn ra
Mãi khi tới bến xuống xe
Gặp người đón chở mới thì chia tay

Nhớ nhau giờ phút hôm nay
Anh em hội ngộ vui thay mọi bề
Trên đường tới san Jo- sê
Em maus họp mặt luôn kià anh em .


BA MẶT ĐỒNG HƯƠNG.

Rõ ràng ba mặt một lời
Cha Trình Đô Hưởng gốc nơi Xâm Bồ
Chiến chinh thời cuộc diễn ra
Chia đôi đất nước di cư Nam phần

Lần lần đất nước vẹn toàn
Vào tay Miền Bắc trên đàng ra đi
Dừng chân trên đất Hoa kỳ
Nơi đây Chúa muốn nhập cư loan truyền

Em maus gặp gỡ anh em
San Jo-sê họp mặt tại trên Hoa kỳ
Nhận nhìn hiểu biết nhau kìa
Cùng chung nguồn gốc ở thì một nơi .


TÍN HỮU MẾN THƯƠNG

Em-maus có Chúa có nhau
Chủ chiên Tín hữu hết nào mến thương
Một trăm sáu chục Cha luôn
Bẩy trăm tín hữu yêu đương tiệc bàn

Hội đoàn văn nghệ chào mầng
Hân hoan sung sướng hiệp cùng chủ chiên
Hơn mười năm mới tới phiên
Chủ chiên tín hữu ngồi bên cạnh mình

Cha con thỏ thẻ tâm tình
Tỏ lòng quí mến cha hiền chủ chiên
Chúng con cầu nguyện triền miên
Cầu xin Chúa giúp chủ chiên khắp miền.


CÁM ƠN

Anh em xum họp một nhà
Bao là tốt đẹp bao là niềm vui
Đây là lệnh Chúa về trời
Phó trao Đức Mẹ mọi người con yêu

Em maus bên Mẹ yêu chiều
Tâm tư chia sẻ ít diều thân thuơng
Cầu xin Chúa xuống muôn ơn
Anh em lãnh nhận về luôn loan truyền

Em mau biết dến triền miên
Công lao tổ chức anh em nhiệt tình
Giáo dân yêu mến chủ chiên
Em mau giúp đỡ bạc tiền tròn chu .

EMMAUS MỐI LỢI

Đáp sân bay Ôn- tô- riô
Bag-gag đứng đợi lấy đồ chẳng ra
Không ngờ hành lý về nhà
Hai ngày chờ đợi đã qua mất rồi

Giáo dân chở đến chợ coi
Va-ly quần aó thử rồi mua ngay
Áo mang hành lễ sửa đây
Đồ dùng mọi thứ hàng ngày Em-maus

Theo chân Chúa lợi biết bao
Gấp trăm hơn cả nơi nào trần gian
Mọi người thương mến lo chăm
Cho mình hết cả vẹn toàn khỏi lo!