Đức Thánh Cha Phanxicô đã tái bổ nhiệm Đức Hồng Y Raymond Leo Burke vào Tòa Ân Giải Tối Cao, gần ba năm sau khi đã thuyên chuyển ngài khỏi cơ quan này.

Sáng thứ Bẩy ngày 30 tháng 9, Tòa Thánh đã công bố quyết định này. Cùng với Đức Hồng Y Raymond Leo Burke, Đức Hồng Y Agostino Vallini, Đức Hồng Y Edoardo Menichelli, Đức Tổng Giám Mục Frans Daneels, và Đức Cha Johannes Willibrordus Maria Hendriks cũng đã được bổ nhiệm vào các chức vụ khác nhau trong Tòa án cao nhất của Tòa thánh.

Đức Hồng Y Burke đã phục vụ tại Tòa Thánh trong chức vụ Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao trong sáu năm trước khi bị thuyên chuyển vào năm 2014 sang làm linh hướng cho Dòng Malta, một chức vụ chỉ có tính cách nghi lễ. Việc loại bỏ một Hồng Y cao cấp mà không trao cho ngài những trách nhiệm tương đương ở nơi khác được nhiều người xem là một điều không bình thường.

Đức Hồng Y Burke đã trở thành một người bảo vệ vững mạnh cho giáo huấn truyền thống của Giáo Hội và là một trong bốn Hồng Y đã ký vào 'dubia' (những điểm hồ nghi) để yêu cầu Đức Thánh Cha Phanxicô làm sáng tỏ về tông huấn Amoris Laetitia.

Source: Catholic Herald- Pope Francis reappoints Cardinal Burke to Apostolic Signatura