Như đã loan báo, buổi dạ tiệc 'Bưã Cơm Tình Thương' do hội 'Gia Đình Đa Minh' và nhóm thân hữu cuả anh Đặng Hiếu Sinh nhằm mục đích quyên góp cho các công việc từ thiện cuả hội dòng Đa Minh Tam Hiệp đã diễn ra tốt đẹp tại nhà hàng Tasty China ở Garland TX.

Ông chủ nhà hàng đã tốt bụng ủng hộ một nửa chi phí, và mặc dù trời mưa do 'rớt bão' từ bão Harvey, các mạnh thường quân được mời cũng đã đến đông đủ.

Sau đây là những hình ảnh do anh Trần Trọng Long ghi nhận.

Xem hình ảnh