Khoảng 15,000 người Kitô hữu Iraq tị nạn dự kiến sẽ trở về nhà trong khoảng thời gian một tháng. Tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ cho biết có khoảng 3,000 gia đình sẽ hồi hương vào tháng 8 này tại Qaraqosh trong vùng đồng bằng Nineveh, nơi đã bị bọn khủng bố Hồi Giáo IS tàn phá nặng nề nhất.

Các Kitô hữu đang trở lại với tỷ lệ nhanh như vậy vì các bậc cha mẹ lo lắng muốn có một chỗ học cho con cái của họ tại các trường học địa phương. Điều phối viên dự án Trung Đông của tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ là Cha Andrzej Halemba nói rằng sẽ có khoảng 10,000 chỗ học, và các tòa nhà đang được sửa chữa khẩn cấp cho đầu năm học mới.

Khoảng 5,000 Kitô hữu đã quay trở lại Qaraqosh, tuy nhiên đây chỉ là một phần nhỏ trong số 50,000 người đã từng sống ở đó cho đến khi họ bị buộc phải di tản vào tháng 8 năm 2014.

Cha Halemba nói rằng chính phủ ở Baghdad đã khuyến khích các Kitô hữu trở lại Qaraqosh và các thị trấn khác ở Nineveh.

Cha Halemba, người cũng là Chủ tịch Uỷ ban Tái thiết Nineveh, cho biết các tổ chức bác ái Công Giáo đã phải vật lộn để xây dựng lại cơ sở hạ tầng như điện và nước. Tất cả đã bị khủng bố Hồi Giáo phá tan nát.