THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa được tin đau buồn
Bà Cố Elizabeth Nguyễn Văn Ấm
Nhũ Danh Ngô Đình Thị Hiệp

Thân mẫu Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Đệ Nhất đẳng Bội Tinh Huân Chương Thánh Sylvester

mới qua đời vào nửa đêm ngày 27 tháng 01 năm 2005
tại bệnh viện thành phố Sydney (Úc Châu)

-----------------------------------------------------------
Trước đó, Chị Anne Cecile Nguyễn thị Hàm Tiếu,
người em của Đức Cố Hồng Y Phanxicô đã qua đời
ngày 20 tháng 01 năm 2005.
------------------------------------------------------------
Trong tâm tình đau buồn, nhưng với lòng tin cậy và hy vọng
vào Chúa Kitô Phục Sinh, là Sự Sống và Sự Sống Lại,
Văn Phòng Phối Kết xin thành kính phân ưu
cùng toàn thể Gia Đình Ruột Thịt và Thiêng Liêng.

Xin kính báo Cộng Đồng Dân Chúa
và xin hiệp lời cầu nguyện cho Cụ Cố Thân Mẫu
và người em quí yêu của Đức Cố Hồng Y Phanxicô.

Nguyện xin Thiên Chúa sớm đón nhận
linh hồn các tôi tới Chúa về Quê Hương hạnh phúc muôn đời
.


Lm Giuse Đinh Đức Đạo
Giám Đốc Văn Phòng Phối Kết