Trung Tâm Linh Hoạt Truyền Giáo Quốc Tế (CIAM)
Văn Phòng Phối Kết Tông Đồ Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại

Via Urbano VIII, 16 - 00165 ROMA
Tel. 06/698.82.484; Fax 06/698.82.864 E-mail: vanphong@phoiket.net
TUẦN TU ĐỨC VIII
LINH MỤC TU SĨ VIỆT NAM HẢI NGOẠI
CIAM 25/04 - 29/04/2005

THÔNG BÁO VÀ MỜI GHI DANH
Tiếp tục truyền thống của những năm gần đây, đáp lại lòng mong ước của nhiều Linh Mục và Tu Sĩ nam nữ muốn gặp gỡ và chia sẻ trong bầu khí linh thiêng và huynh đệ tại Trung Tâm Giáo Hội để hun đúc đời sống nội tâm và nhiệt huyết tông đồ, truyền giáo,, Trung Tâm Linh Hoạt Truyền Giáo Quốc Tế (CIAM) và Văn Phòng Phối Kết sẽ tổ chức TUẦN TU ĐỨC VIII từ Chiều Thứ Hai ngày 25 tháng 04 năm 2005 đến hết ngày Thứ Sáu 29 tháng 04 năm 2005.
1. Đề Tài suy tư và chia sẻ
THÁNH THỂ VÀ ĐỜI SỐNG LINH MỤC, TU SĨ
2. Thăm viếng và gặp gỡ
  • Thăm viếng di tích Thánh Thể
  • Triều yết Đức Thánh Cha
  • Tiếp xúc với một vài Cơ Quan của Tòa Thánh và một vài cơ quan truyền giáo
3. Thời gian
Từ Kinh Chiều (07.00 pm) Thứ Hai (24/04/2005) đến Tối Thứ Sáu (29/04/2005)
4. Ghi danh
  • Vì có ít phòng, ai có ý định tham dự xin ghi danh sớm.
  • Khi ghi danh, cùng với địa chỉ, xin ghi E-mail, để Ban Tổ Chức có thể liên lạc trả lời xác nhận và sau đó, gửi chương trình chi tiết và chỉ dẫn thực tiễn cần thiết.
  • Ai muốn thăm Roma, có thể đến trước hay ở lại sau ít ngày.
5. Lệ phí
Xin đề nghị 38 Euro một ngày, gồm tất cả: ăn ở và tham dự. Ai ít khả năng, xin đóng góp tùy theo sức. Ai có khả năng và muốn chia sẻ với anh chị em ít phương tiện, có thể đóng góp hơn tùy ý (Lệ phí có thể góp khi tới tham dự và có thể đưa tiền mặt hay ngân phiếu cá nhân).
Chương trình chi tiết với đề tài và người phụ trách hướng dẫn sẽ được loan báo sau. Có thể tiếp tục theo dõi các thông báo mới trên Website của CIAM (http://ciam.org) và của Văn phòng Phối Kết (http://phoiket.net).
Xin kính báo và kính mời
Roma, 24.01.2005