Xem hình ảnh

Theo truyền thống đã có từ trên 20 năm qua, các chi hội Bảo Trợ Ơn Gọi DCCT đã tề tựu đông đảo tại Tu Viện Thánh John Newman ớ Irving ngày thứ Bảy 04-02-2017, để dâng lễ 'mừng Năm Mới', cầu bình an cho hội viên còn sống và cầu hồn cho hội viên đã qua đời.

Nội qui của Hội là cứ có đủ 6 người thì có thể thành lập một chi hội, cho nên vùng Dallas-Ft Worth có khá nhiều chi hội... tuy nhiên cũng có vài chi hội rất lớn, "super-sized" đếm được nhiều trăm người, như chi hội Giêradô ở Garland và chi hội CTTĐVN ớ Arlington.

Ngoài việc dâng thánh lễ và tiệc mừng, các thày đang học chương trình 'Triết học' ở đây cũng đã trình diễn nhiều màn văn nghệ mua vui khá đặc sắc, được 'dân chúng' cổ vũ nồng nhiệt.