Ý thức hệ cực đoan của Obama về phá thai và chuyển đổi giới tính được các phương tiện truyền thông liberal của Mỹ tung hô như là “Obama legacy” chỉ một sớm một chiều đã bị sụp đổ trong cuộc bầu cử vừa qua. Kết quả bầu cử cho thấy các chính trị gia Dân Chủ và các phương tiện truyền thông liberal không nắm bắt được suy nghĩ của quần chúng.

Trong một cuộc phỏng vấn với National Catholic Register, Đức Hồng Y Raymond Burke nói rằng việc dân chúng Mỹ chọn ông Donald Trump làm tổng thống Hoa Kỳ cho thấy ngày nay các chính trị gia cần phải quay trở lại với những nguyên tắc chính trị cơ bản. Đức Hồng Y cho biết:

"Việc một ứng cử viên như Donald Trump – là người hoàn toàn xa lạ với hệ thống chính trị bình thường - có thể được bầu là một dấu hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta cần phải lắng nghe kỹ lưỡng hơn ý kiến của người dân, và theo nhận định của tôi, họ phải trở về với những nguyên tắc cơ bản là bảo vệ thiện ích chung như đã được minh định rõ ràng nơi bản Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp khi quốc gia chúng ta được hình thành."

Đức Hồng Y Burke - một vị giáo sĩ Mỹ hiện đang lãnh đạo Hội Hiệp sĩ của Malta nói rằng ngài hy vọng ông Donald Trump sẽ có thể hàn gắn những chia rẽ giữa người Mỹ. Ngài nhận xét rằng ứng viên đảng Cộng hòa xứng đáng được chọn là tổng thống vì lập trường bênh vực quyền sống của ông.

Source: Catholic World News: Trump election shows politicians were out of touch, Cardinal Burke says