VATICAN - Vào tháng 10 tới đây từ ngày 18-23 sẽ có cuộc Nghị Hội Quốc Tế của các linh mục trên thế giới, tụ hội về đảo Malta và được Bộ Giáo Sĩ Vatican tổ chức, với hướng đi là “Bước theo chân thánh Phaolô” là trọng tâm tinh thần của Nghị Hội. Dự trù sẽ có 1,000 linh mục về tham dự.

Đảo quốc Malta nằm trong vùng biển Đại Dương gần các nước Âu châu chính là điểm hẹn quan trọng, vì chính nơi đây vào năm 59 thánh Phaolô đã lưu lại đây 3 tháng, sau khi bị đắm tầu trên đường đến Roma. Trong thời gian ở hải đảo thánh nhân tiếp tục truyền giáo cho người bản xứ.

Đề tài mà Vatican đưa ra cho Nghị Hôị là “Các linh mục, theo gương Các Thánh cho Ngàn Năm Mới: theo vết chân Tông đồ Phaolô”.

Đức Hồng Y Darío Castrillón Hoyos, tổng trưởng thánh bộ Giáo sĩ tuyên bố rằng: "chúng ta phải làm sống lại tâm tình nóng sốt của Phaolô, người đã kêu lên rằng: ‘khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Phúc Âm”.

Được hỏi mục tiêu của Nghị Hội là gì, đức hồng y Hoyos trả lời rằng: Nghị Hội muốn tạo cơ hội cho các linh mục có thời giờ và không gian cho việc thụ huấn và cầu nguyện, hy vọng rằng họ có thể tái khám phá ra, như lời Đức Gioan Phaolô II đã viết trong sứ điệp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi thứ 39 rằng: “Giáo Hội là ngôi nhà của sự thánh thiện và tình bác ái của Đức Kitô, được Thánh Thần Chúa tuôn trào ra, tạo nên hồn của Giáo Hội.

Việc theo đuổi sự thánh thiện trong đời sống mục vụ thì không thể nào thiếu được nếu muốn thành những tông đồ đích thực của truyền giáo mới.

Hồng Y Hoyos nhận định rằng: Tông đồ Phaolô luôn dậy dỗ về “sự mới lạ” là chính Chúa. Lời Thần thiêng của Chúa là “những Tin Mừng đẹp đẽ” cung hiến sức sống mãnh liệt và luôn làm tưới mới lại những ai biết lãnh nhận Lời Chúa.

Thánh Phaolô dậy các linh mục của thế giới về sự mới mẻ này là họ được kêu gọi sống ơn gọi linh mục của mình với tinh thần truyền giáo và đại đồng, đang khi vẫn sống và phục vụ tại địa phương với dân Chúa, nơi chính môi trường mà họ đã được phó họ họ chăm sóc nhu cầu thiêng liêng.

Do vậy, linh mục phải nhận diện từng bộ mặt môĩ người - không phân biệt mầu da, chủng tộc, văn hóa, điều kiện sống, đặc biệt là những người sống trong những nơi nghèo nàn và thiếu thốn nhất, và những ai chưa biết Chúa - vì tất cả được kêu gọi làm con Thiên Chúa và được quyền sống tương xứng với phẩm giá ấy.

Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang Bộ Giáo Sĩ Vatican (www.clerus.org) hay Tổng thư Ký Ban Tổ Chức (www.orpnet.org) để biết thêm chi tiết và xin đơn, gửi về Nghị Hội Linh Mục tại Malta.

Tất cả các linh mục muốn tham dự đều phải ghi danh, và đơn ghi danh phải niộp trước ngày 31-8-2004 (tức là còn 1 tháng nữa). Email về Tổng thư Ký Bộ Giáo sĩ là: clero.malta@orpnet.org