Tin Vatican (VIS 23/07/2004) - "Linh Mục Huấn Luyện Những Vị Thánh cho Ngàn Năm Mới theo chân Thánh Tông Ðồ Phaolô", đó là chủ đề của Ðại Hội Quốc Tế Các Linh Mục, được Bộ Giáo Sĩ tổ chức tại thủ đô Valletta của Malta, từ ngày 18 đến 23 tháng 10 năm 2004.

Ðức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Tổng Trưởng bộ Giáo Sĩ sẽ chủ tế Thánh Lễ khai mạc tại Nhà Thờ Chánh Tòa Thánh Gioan Tẩy Giả, vào chiều thứ Hai 18 tháng 10 năm 2004.

Sang ngày thứ Ba, 19 tháng 10 năm 2004, Ðức Hồng Y Hoyos sẽ thuyết trình về đề tài: "Thánh Phaolô, Công cuộc Rao Giảng Phúc Âm và Thách Thức của cuộc gặp gỡ giữa các nền Văn Hóa". Và Thần Học Gia Bruno Forte, Tân Tổng Giám Mục Chieti-Vasto, Italia, sẽ thuyết trình về đề tài: "Chiều Kích Ba Ngôi của Sự Thánh Thiện nơi Linh Mục". Ban chiều cùng ngày thứ Ba, 19 tháng 10 năm 2004, sẽ có nghi thức Thống Hối cùng với việc xưng tội cá nhân, và kết thúc với thánh lễ do Ðức Hồng Y Sepe, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo, chủ tế tại Nhà Thờ Chính Tòa Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Mosta.

Trong những ngày kế tiếp của Ðại Hội Quốc Tế Các Linh Mục tại Malta, có những đề tài thuyết trình như sau:

"Khía cạnh Kitô học của sự Thánh Thiện nơi các Linh Mục", do linh mục thần học gia Juan Esquerda Biffet, cựu giám đốc trung tâm linh hoạt Truyền Giáo, tại Roma, thuyết trình.

"Khía Cạnh Thánh Thần và Phaolô Học của sự Thánh Thiện nơi linh mục" do Linh Mục Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên phủ giáo hoàng, trình bày.

Ðức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện ÐTC cai quản giáo phận Roma, thuyết trình về đề tài: "Sự Thánh Thiện theo Thánh Phaolô và Công Việc Rao Giảng Phúc Âm".

Ðức Hồng Y Angelo Scola, Thượng Phụ Venezia, Bắc Italia, sẽ thuyết trình về đề tài: "Khía Cạnh Thánh Thể của sự Thánh Thiện nơi Linh Mục".

Và Ðức Hồng Y Jose Saraiva Martins, tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ nói về đề tài: Khía Cạnh Thánh Mẫu học của sự Thánh Thiện nơi linh mục".

Ðặc biệt, trước khi bế mạc Ðại Hội Quốc Tế Các Linh Mục, các tham dự viên sẽ đi hành hương Ðền Thánh Ðức Mẹ Ta'Pinu, nằm trên đảo nhỏ Gozo, và Thánh Lễ do Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh TòaThánh chủ tế tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Ta'Pinu, và Ðức Hồng Y Castrillon Hoyos sẽ hướng dẫn Nghi Thức Tận Hiến cho Mẹ Maria, biến cố kết thúc đại hội quốc tế các linh mục năm 2004.