Xem hình ảnh

Thứ Bảy vừa qua, ngày 17 Tháng 9, năm 2016, trong tâm tình hiệp ý với Giáo Hội Hoàn vũ, đặc biệt với Dòng Đồng Công (Congregation of the Mother Co-Redemptrix), quí vị trong Gia Đình Tận Hiến Đồng Công vùng Dallas-Fort Worth, Arlington và Houston đã qui tụ nơi nguyện đường Tu viên và Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia, 4057 Rendon Road, Fort Worth, Texas để mừng lễ Mẹ Sầu Bi, bổn mạng của Dòng Đồng Công. Được biết Gia Đình Tận Hiến Đồng Công được thành lập với mục đích giúp các gia đình tín hữu nên thánh qua việc tận hiến cho Đức Mẹ.

Hằng năm Lễ Đức Mẹ Sầu Bi được kính nhớ ngay sau ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá. Giáo Hội có ý muốn nhắc nhở chúng ta khi suy tôn Thánh Giá Chúa Giêsu. Chúng ta nhớ đến hình ảnh Đức Mẹ sầu bi đứng dưới chân cây thánh giá. Mẹ đã đứng bên cạnh Chúa Giesu và hiệp thông với cuộc khổ nạn của Ngài trong công trình cứu chuộc nhân loại. Bởi thế, Mẹ Maria đáng được gọi là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc.

Chương trình mừng lễ gồm có:
1) Tường trình sinh hoạt vùng
2) Thánh lễ
3) Tiệc Mừng

Thánh lễ đồng tế có sự hiện diện của hai linh mục viện phó của tu viện là Cha Augustino M. Nguyễn Minh Hoàng, CMC. và Cha Gioan-Baotixita Đình Viết Luận, CMC. , cùng một số linh mục và tu sĩ trong vùng.

Sau Thánh lễ, mọi người chúc mừng ngày sinh nhật của Cha viện phó Đinh Viết Luận và vui vẻ dùng ẩm thực do các gia đình mang đến trong tình thân mật.

“Mẹ Đồng Công năm xưa cứu đời, xin mãi mãi che chở chúng con.”