Commitium Lào Cai Yên Bái hành hương Năm Thánh

WGPHH: Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Legio Mariae hiện diện tại Việt Nam và Năm Thánh Lòng Thương Xót, thứ Hai ngày 08/08/2016, Comitum Lào Cai – Yên Bái hành hương viếng nhà thờ Sapa để lĩnh ơn toàn xá.

Xem hình

Thành phần tham dự có cha linh giám Giuse Nguyễn Văn Thành, Phêrô Phạm Thanh Bình và Phêrô Nguyễn Đình Đền, và khoảng 500 thành viên Legio Mariae trong Comitium Lào Cai – Yên Bái gồm Curia Yên Bái 1, 2, 3 và các Praesidia Lào Cai. Thời gian hành hương và họp kéo dài từ 13g45 đến 17g00.

Dưới sự điều hành của anh trưởng Comitium, đúng 13g45, cuộc họp được bắt đầu bằng kinh Chúa Thánh Thần và lần hạt năm chục Mùa Mừng. Các thành viên cầu nguyện rất sốt sáng để cầu nguyện cho việc sinh hoạt tôn giáo tại Mường Khương. Xin Chúa thương, qua lời bầu cử của Mẹ Maria, ban cho anh chị em Công Giáo tại Mường Khương được bình an và can đảm.

Theo sự phân công của anh trưởng Comitium, Curia Yên Bái 3 và Praesidium Đức Mẹ Đức Mẹ Cực Mầu Cực Nhiệm thuộc giáo xứ Lào Cai phúc trình định kỳ. Qua bản phúc trình này, cho dù hoàn cảnh rất khó khăn tại địa phương Mường Khương, hội nghị nhận thấy lòng nhiệt thành của các thành viên. Phải làm việc trong bối cảnh phức tạp mà anh chị em vẫn giữ và phát triển được đó là điều đáng khen ngợi. Tạ ơn Chúa và cám ơn Đức Mẹ!

Sau khi họp xong, nghi thức bước qua Cửa Thánh được bắt đầu. Đây là nghi thức dành cho những ai muốn lãnh nhận ơn xá. Mọi người xếp hàng thật ngay ngắn và đều đặn. Vì là nơi du lịch nên có rất nhiều người khách chú ý đến đoàn rước. Tiếp theo, Thánh lễ do cha xứ Sapa chủ tế và cha xứ An Thịnh chia sẻ khá ấn tượng. Ngài cũng dẫn các thành viên trong gia đình Comitium đến việc làm công tác tông đồ trong giáo xứ.

Cuối cùng, các thành viên đã chụp hình lưu niệm với quý cha trước cửa nhà thờ. Đây là một kỷ niệm đáng nhớ cho tất cả mọi người.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thành