Giáo Xứ Nhượng Nghĩa Phát Thưởng Năm Học Giáo lý 2015-2016

Cuối lễ chiều Chúa Nhật ( 17. 7. 2016), tại nhà thờ Giáo xứ Nhượng Nghĩa, Cha Phê-rô Lê Hưng- Quản xứ, Quý Sơ và Ban Giáo lý Giáo xứ đã tổng kết năm học Giáo lý 2015-2016, phát thưởng cho các em Thiếu nhi có thành tích xuất sắc, khá giỏi trong năm học Giáo lý, chuyên chăm các việc đạo đức và rèn luyện nhân bản.

Xem Hình

Có 27 em được phần thưởng và Bằng khen của Cha Quản xứ và Ban Giáo lý trao tặng.

Giáo xứ hiện có hơn 180 em Thiếu nhi đang theo học trong 9 lớp ( lớp Vườn Hồng nhỏ nhất, khoảng 5 tuổi và lớp Dự Trưởng lớn nhất, khoảng 20 tuổi )

Giáo xứ có 30 Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể, vừa là Giáo lý viên. Các anh chị rất nhiệt tâm dạy Giáo lý, hướng dẫn các kỹ năng sinh hoạt đoàn thể, làm việc nhóm…. Và dạy nhân bản cho các em. Hằng tuần, các anh chị chọn 1 ngày, đi đến các gia đình Giáo dân trong Giáo xứ để xin phế liệu, ve chai…. Nhằm gây quỹ cho đoàn Thiếu nhi. Chính từ ngân quỹ này mà tất cả các em của Đoàn Thiếu nhi Giáo xứ đều được phát đồng phục, khăn quàng và sách học Giáo lý miễn phí.

Mùa Chay và Mùa Vọng, các em thiếu nhi tham gia chương trình “ Áo ấm tặng bạn nghèo”, “ Nuôi heo đất, giúp bạn “, và dành nhiều quan tâm đặc biệt đến các bạn có hoàn cảnh khó nhăn.

Cha Quản xứ và Ban Giáo lý chú trọng giáo dục nhân bản cho các em song song với việc dạy giáo lý. Các chương trình hành hương, viếng mộ, thăm bệnh… có sẵn trong chương trình năm học Giáo lý.

Trong dịp nghĩ hè, các em được du lịch dã ngoại, tạo niềm vui, sự liên kết chia sẻ yêu thương nhau…như tiếp thêm động lực mới cho năm học sắp đến.

Tương lai của Giáo xứ, được bắt đầu từ các em Thiếu nhi hôm nay !

Toma Trương Văn Ân