Vatican phủ nhận việc chiếm quyền kiểm soát Tổ chức Joseph Ratzinger

Hôm 27 tháng 6 năm 2016, Tòa Thánh Vatican đã ban hành tuyên bố phủ nhận việc một cơ quan truyền thông ở Ý nói rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chiếm quyền kiểm soát một tổ chức hỗ trợ việc nghiên cứu thần học do Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI thành lập trước đây.

Tổ chức Joseph Ratzinger - Benedict XVI (Joseph Ratzinger - Benedict XVI Foundation) được thành lập vào năm 2010 nhằm mở các cuộc hội thảo và tặng học bổng cho các nhà thần học. Tổ chức này gây quỹ bằng khoản tiền thu được từ bản quyền nhiều tác phẩm đã được xuất bản của Đức Bênêđictô XVI.

Tuy nhiên, Văn phòng báo chí Vatican nhấn mạnh rằng, từ ngày thành lập, tổ chức này đã được thiết đặt để chịu sự kiểm soát của vị Giáo Hoàng Rôma. Do đó, khi Đức Bênêđictô XVI từ chức và Đức Giáo Hoàng Phanxicô lên kế nhiệm ngài thì quyền kiểm soát tổ chức này mặc nhiên chuyển qua cho vị Giáo Hoàng mới.

Chân Phương