DÒNG TRUYỀN GIÁO NGÔI LỜI - TỈNH DÒNG VIỆT NAM

VĂN PHÒNG ƠN GỌI

Số 38 Võ Thị Sáu, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Hoặc Hộp Thư 52, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (0583) 88.11.00; 093. 279.0243

Website: http://ngoiloivn.net

Email: buoctheongoiloi@gmail.com

THÔNG BÁO

V/V Tuyển Sinh Các Ứng Sinh Gia Nhập Dòng Ngôi Lời

Các Ứng Sinh cần hội đủ những điều kiện sau đây:

I. TUỔI VÀ TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA

• Từ 18 - 25 tuổi: Đã Tốt nghiệp PTTH hoặc đang học Đại học, Cao đẳng.

• Từ 22 - 27 tuổi: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng (Trên 27, sẽ được Hội Đồng Bề Trên xét duyệt).

Môn thi:

• Việt Văn

• Giáo Lý căn bản

• Anh Văn (Trình độ tương đương bằng B)

II. ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

Số 38 Võ Thị Sáu, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

III. THỜI GIAN THI TUYỂN

Từ ngày 01 đến 03 tháng 08 (Thời gian 3 ngày, không kể ngày đi và về)

IV. HỒ SƠ GỒM CÓ

1. Phiếu Đăng Ký Dự Thi

2. Giấy Giới thiệu của cha quản xứ (Linh mục / Tu sĩ) .

3. Bản sao Bằng Tốt nghiệp PTTH, hoặc Giấy Chứng Nhận Tốt Nghiệp.

4. Bản sao Bằng Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng, hoặc Giấy Chứng Nhận Tốt Nghiệp.

5. Khi đi dự thi, xin các Ứng Sinh mang theo giấy Chứng Minh Nhân Dân.

V. SAU KHI TRÚNG TUYỂN

1. Sinh viên đang theo học các Đại học / Cao đẳng tại Tp. HCM sẽ sinh hoạt ở nhà Đệ Tử Sài Gòn (hướng dẫn sau).

2. Sinh viên đang theo học các Đại học / Cao đẳng tại Tp. Đà Nẵng sẽ sinh hoạt ở nhà Đệ Tử tại Tp. Đà Nẵng (hướng dẫn sau)

3. Sinh viên học Đại học / Cao đẳng ngoài Tp. HCM và Tp. Đà Nẵng sẽ theo Chương trình dành cho Đệ Tử Ngoại Trú (hướng dẫn sau).

4. Sinh viên đã Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng sẽ nhập Thỉnh Viện tại Tp. Nha Trang.

VI. CHI PHÍ HUẤN LUYỆN SAU KHI TRÚNG TUYỂN

Chi phí ă
n và ở: Hội Dòng chu cấp (xét theo gia cảnh của ứng sinh). Gia đình đóng góp vào việc huấn luyện và đào tạo theo từng giai đoạn:

1. Đệ Tử: Gia đình tự đóng tiền học phí cho Trường Đại học / Cao đẳng, chi phí cá nhân, việc đi lại cho con em mình. Ngoài ra, gia đình sẽ đóng góp thêm một khoản nhỏ cho Hội Dòng vào chi phí ăn uống của các em tại Cơ sở Đào tạo Đệ Tử Viện.

2. Thỉnh Sinh: Các ứng sinh sẽ tự lo sách vở, chi phí cá nhân, việc đi lại. Ngoài ra, gia đình sẽ đóng góp thêm 1 khoản nhỏ cho Hội Dòng.

DÒNG TRUYỀN GIÁO NGÔI LỜI - TỈNH DÒNG VIỆT NAM VĂN PHÒNG ƠN GỌI

Số 38 Võ Thị Sáu, Phường Phước Long,

Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

hoặc Hộp Thư 52, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (0583) 88.11.00; 093. 279.0243

Website: http://ngoiloivn.net

Email: buoctheongoiloi@gmail.com


PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

Tên Thánh, Họ và Tên : ………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh :…………………………………………………… …………………………

Nơi sinh : .. ………………………………………………………………………….………………….

Hiện thường trú :…………………………………………………… …………………………………

Thuộc Giáo xứ :……………………………………….Giáo phận :……………………..…………...

Tốt nghiệp PTTH năm : ……………………………………………………...………………………..

Đang học £ Đại học / £ Cao đẳng : ………………………………………………………………;

Chuyên ngành :…………...………………………………………………...; Năm thứ:…………

Tốt nghiệp £ Đại học / £ Cao đẳng : ..………………………….......Ngành : ……………………

Địa chỉ liên lạc : ……………………………………………………...………………………………...

Điện thoại di động: …………………………………Điện thoại bàn: ………...…………………….

Địa chỉ Email : ……………………………………………………...…………………………………..

Kính xin Ban Tuyển Sinh cho tôi được đăng ký thi tuyển vào: £ Đệ Tử Viện / £ Thỉnh Viện

thuộc Tỉnh Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời – Giuse Việt Nam.

Ngày………..Tháng……….Năm……….

Ứng Sinh ký Tên


- Lưu ý:

1. Đọc kỹ Thông báo Tuyển Sinh.

2. Cần hội đủ những điều kiện của Thông báo.

3. Điền đầy đủ thông tin trên Phiếu Đăng Ký Dự Thi và gửi về địa chỉ dưới đây:

-Xin gửi về địa chỉ : Lm. Antôn Đỗ Quang Quốc, SVD

Số 38 Võ Thị Sáu, Phường Phước Long,

Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Hoặc Hộp Thư 52, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (0583) 88.11.00; 093. 279.0243

Email: buoctheongoiloi@gmail.com

- Hạn chót : Ngày 15 tháng 07 (chỉ giải quyết những Đơn đến muộn khi có lý do)

4. Hạn chót phải bổ sung hoàn chỉnh Hồ Sơ nhập Đệ Tử / Thỉnh Sinh cho Ban Tuyển Sinh (nếu chưa đầy đủ): Ngày tập trung Thi Tuyển

5. Dán ảnh (3x4) trên Phiếu Đăng Ký Dự Thi.