Hành hương ngày đầu năm mới về trung tâm Đức Mẹ Kevelaer, Đức quốc

Giáo đoàn người Việt Nam Công Giáo Đức Mẹ Lavang thuộc hai giáo phận Koeln - Aachen từ ba năm nay, vào ngày đầu năm mới Dương lịch cùng hành hương về trung tâm Đức Mẹ Kevelaer có từ 1647.

Xem Hình

Tập tục đạo đức này lầu đầu tiên nói đến nhiều người nghi ngại không mấy có cảm tình ủng hộ. Nhưng sau đó nhiều người đã thay đổi suy nghĩ, và càng ngày càng có đông người hơn cùng đi tham dự. Lý do nghi ngại, vì chiều ngày 31.12. năm cũ hầu như gia đình nào cũng thức đêm đón giao thừa Tết Dương lịch cho đến hai hay ba giờ sáng. Nên sợ sáng hôm sau ngày 01.01. năm mới không thức dậy nổi lúc 08.00 giờ sáng.

Nhưng trái lại hàng hương ngày đầu năm mới 01.01. ngày lễ kính Đức Mẹ, mẹ Thiên Chúa, cùng cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, được tổ chức từ 14.00 giờ đến 17.00 giờ.

Và địa điểm trung tâm hàng hương Đức mẹ Kevelaer ở phía trung Tây nước Đức gần biên giới nước Hòalan, thuộc vùng đồng bằng hạ lưu sông Rhein, lại không xa nơi những người Công Giáo Việt Nam ở hai giáo phận Koeln và Aachen sinh sống, vào khoảng hơn kém 100 Km. Nên rất thuận tiện cho việc di chuyển bằng xe hơi. Hơn nữa ngày 01.01 Dương lịch ngày đầu năm mới là ngày lễ nghỉ cà đời và đạo.

Năm nay 01.01.2016 Cha Thomas Nguyễn đình Anh Nhuệ là tu sỹ Dòng Phanxico mặc tu phục áo đen, giáo sư Kinh Thánh ở Pontifical Gregorian University Rome và Biblical Theology at the Pontifical Theologial Faculty of St. Bonaventure ( Seraphicum-Rome), đồng thời cha cũng là giáo sư ở Catholic Theological College MCD University of Divinity (Melbourne), giảng về Năm Thánh lòng thương xót.

Và cũng là dịp trùng hợp rất có ý nghĩa thánh thiêng cho ngày hành hương năm mới năm nay. Vì Vương cung thánh đường Đức mẹ Kevelaer được Giáo phận Muenster chọn là nơi có cửa Năm Thánh cho mọi tín hữu trong năm thánh 2015-2016 đến kính viếng hưởng toàn xá như Hội Thánh ấn định.

Trong ngôi vương cung thánh đường cổ kính được xây dựng năm 1858, mọi người tín hữu Việt nam và có một số người Đức hay Hoàlan ngồi chật hết chỗ, vào khoảng hơn 600 người, Cha Thomas đã giảng thuyết với cả nhiệt huyết của một ty sỹ Dòng sống đời chiêm niệm về lòng thương xót của Chúa.

Cha Thomas Nhuệ còn trẻ là một giáo sư chuyên môn Kinh Thánh nơi các Đại học của Giáo Hội nổi tiếng ở Roma, cùng có tài ăn nói lưu loát sống động có duyên sức lôi cuốn kéo chú ý người nghe.

Cắt nghĩa về lòng thương xót của Thiên Chúa, dựa vào Kinh Thánh, Cha đưa ra hai hình ảnh cụ thể:

Thiên Chúa nói với Thánh Tiên tri Maisen ở dưới chân núi Sinai: „Tên Ta là Giave, là Đấng luôn có mặt“( Xh 3,14)

Và trên núi Sinai, Thiên Chúa nói với Thánh Tiên tri Maisen: “ĐỨC CHÚA đi qua trước mặt ông và xướng: Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín,7 giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi,“. (XH 34, 6)

Như thế Thiên Chúa là Đấng luôn có mặt ở giữa dân và đồng thời lại là Người có lòng nhân từ thương xót không bỏ quên ai.

Trong Thánh lễ mừng kính Đức mẹ là mẹ Thiên Chúa, cha cắt nghĩa về tên Chúa Giesu:

Tên Chúa Giêsu với người Công Giáo là tên cực trọng, cực thánh. Nên khi hát hay đọc đến tên Chúa Giesu trong kinh Vinh danh và kinh Tin kính mọi người cúi đầu thờ lạy tôn kính.

Jesus viết bằng tiếng Hylạp trong Thánh kinh Cựu ước là „ Jeschua“, mang ý nghĩa „ JHW là ơn cứu độ“.

Ngay chương khởi đầu phúc âm Thánh sử Matheo đã nói đến việc đặt tên như trọng trách của Thiên Thần nói với cho Ông Giuse: “ Bà (Maria) sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.(Mt 1,21).

Việc đặt tên cho con với người Do Thái rất quan trọng, mang tính cách thần thiêng thánh đức.

Tên của Thánh Gioan tiền hô, không phải là do cha mẹ đặt cho, nhưng do Thiên Thần Chúa hiện ra với Ông Zacaria và bảo phải tên cho người con sẽ chào đời là Gioan. Trường hợp tên của Chúa Giêsu cũng vậy. Thiên Thần Chúa hiện đến bảo Thánh Giuse phải đặt tan cho hài nhi là Giesu. ( Mt 1,21)

Và Thiên Thần Gabriel hiện đến truyền tin cho Đức Mẹ Maria cũng nó phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu: 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-suê. ( Lc 1,31).

Người Công Giáo, nhất là người Công Giáo Việt Nam, trong hầu như mọi trường hợp, đều kêu cầu danh Thánh Giesu Maria! Việc kêu cầu danh thánh như thế nói lên tâm lòng tin tưởng trông cậy nơi Chúa Giêsu là đấng cứu độ. Và kèm theo tên Maria, xin mẹ Maria cầu bầu phù hộ cho trước mặt Chúa. Vì Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa.

Việc kêu cầu danh thánh Giesu trong đời sống xin ơn phù hộ cứu giúp là việc đạo đức tốt lành. Dài hơn nữa có thể kêu cầu“ Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng tín thác nơi Ngài. Hay ngắn gọn: Giesu Maria!

Năm Thánh lòng thương xót, 02.01.2016

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long