Hình ảnh: Trịnh Hiệp và Nguyễn VàngNhân dịp Tháng Hoa kính Đức Mẹ, Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington, Texas vui mừng đón rước thánh tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế (International Pilgrim Virgin Statue of Our Lady of Fatima) còn có tên gọi là Thánh Tượng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tôi Mẹ Maria (Statue of The Immaculate Heart of Mary) từ Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ tại Missouri về giáo xứ từ chiều thứ Bẩy ngày 16 cho đến chiều Chúa Nhật ngày 17 tháng 5, năm 2015.

Trong nghi thức đón chào Thánh Tượng Mẹ Maria, Cha chánh xứ Phanxico-Maria Vũ Văn Vinh, CMC., cung toàn thể giáo dân trong xứ đạo đã hiệp ý cầu xin Mẹ ban bình an đến cho thế giới và đặc biệt dâng nước Việt Nam quê hương mến yêu cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Tiếp sau đó là Thánh Lễ và nhiều giờ chầu đền tạ luân phiên. v.v…

Được biết Thánh tượng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria được tạc bằng gỗ cây sồi tại Fatima dưới sự hướng dẫn của Sơ Lucia vào năm 1947. Sơ Lucia là một trong 3 trẻ được diễm phúc nhìn thấy Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima vào năm 1917. Thánh Tượng Mẹ Maria có Trái Tim trước ngực là theo như lời thuật lại của Sơ Lucia, khi Đức Me hiện ra lần thứ hai vào ngày 13 tháng 6, năm 1917, Mẹ cho biết thánh ý của Chúa Giêsu là muốn thiết lập việc Tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên toàn Thế giới. Đây cũng là một trong ba Mệnh Lệnh Fatima:

1) Ăn năn tội cải thiện đời sống

2) Tôn Sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

3) Lần hạt Mân Côi


và Mẹ Maria đã hứa ban ơn rỗi linh hồn cho những ai có lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Trái Tim Mẹ sẽ là nơi ẩn náu cho những ai có lòng chạy đến và là con đường dẫn tới Thiên Chúa.Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã làm phép Thánh tượng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria với mục đích đem đi thăm viếng an ủi các bệnh nhân trên toàn thế giới. Úc Đại Lợi là quốc gia đầu tiên được diễm phúc đón rước Thánh tượng Mẹ Maria, tiếp đến là miền Nam nước Việt Nam. Trong suốt thời gian ba năm từ năm 1965 cho đến năm 1967, Thánh tượng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria đã đến toàn cõi lãnh thổ miền Nam Việt Nam từ Sông Bến Hải đến Mũi Cà Mâu.Vào năm 1984, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật năm thứ 2000 của Mẹ Maria, vào dịp Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ tỗ chức Đại Hội Thánh Mẫu tại Carthage, Missouri, một lần nữa đoàn con Nước Việt trên đất khách quê người đã được diễm phúc đón rước Thánh Tượng Mẹ và rồi từ đó Mẹ đã ở lại Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ.

Những người con cuả đức Mẹ đang lưu vong tại Hoa Kỳ từ nay có thể đi hành hương tới đền thánh Khiết Tâm ở Carthage Mo, để chạy đến cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, mà được che chở ủi an.

Thời gian Thánh Tượng Mẹ Maria đến với đoàn con Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington- Texas thật ngắn gủi. Giờ phúc chia tay Thánh tượng Mẹ Maria rời giáo xứ để biết bao nhiêu giáo dân bùi ngùi xúc động để rồi ngòi bút nào có thể diễn tả ? Và tiếng đàn ca thanh thoát vọng ra từ trong thánh đường:

A-vê Ma-ri-a! Con dâng lời chào Mẹ.

Khí tan màu nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo.

Con say sưa lời ca chào A-VÊ MA-RI-A!