Chính phủ Hoa Kỳ hôm qua đã lên tiếng từ chối tin cho là Washington xác nhận báo cáo nói rằng Mỹ đã cử một viên chức cao cấp đến Đài Loan nhằm mục đích yêu cầu chính phủ Đài Bắc đừng tiến hành cuộc trưng cầu dân ý liên quan đến vấn đề chủ quyền của đảo quốc.

Phát ngôn nhân Mc Clellan của Nhà Trắng nói rằng cần phải lưu ý là Hoa Kỳ phản đối bất kỳ họat động đơn phuơng nào trong việc thay đổi tình trạng hiện nay tại eo biển Đài Loan.

Tờ The Weekly Standard, trong số mới nhất, loan tin là ông James Moriarty, giám đốc cao cấp phụ trách Châu Á Vụ của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ, đã bí mật đến Đài Loan với mục đích vừa nêu.

Bài báo đuợc đưa ra truớc chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vào tuần tới của Thủ tuớng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.(RFA)