Hôm 31 tháng 12, thông tấn xã Fides của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc cho biết dân số Công Giáo trên thế giới đã tăng 15 triệu trong năm qua. Sự tăng trưởng này diễn ra trên mọi lục địa.

Số liệu tính đến cuối năm 2012, cho thấy dân số Công Giáo trên toàn thế giới là 1,2 tỷ, nghĩa là chiếm 17.49% dân số thế giới. Con số này cho thấy có sự sụt giảm so với các năm trước là 17.50%.

Số người Công Giáo tăng nhanh nhất là ở châu Phi và châu Mỹ sau đó là châu Á, châu Âu và châu Đại Dương.

Số lượng các linh mục Công Giáo đã tăng đến 414,313 vị. Châu Á có thêm 1364 linh mục, và châu Phi có thêm 1076 vị, trong khi châu Âu mất đi 1,375 linh mục.Trên toàn thế giới số nữ tu giảm 10,000 vị và chỉ còn 702,529 nữ tu trên thế giới.