PHÂN ƯU

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, chúng tôi nhận được tin
Bà cố ROSA TRẦN NGỌC UYỂN
(thân mẫu LM Trần Mạnh Duyệt, Giám đốc Foyer Phát Diệm Roma)
Sinh ngày 12 tháng 5 năm 1924, tại Ứng Luật, Kim Sơn, Ninh Bình (Phát Diệm)
Đã được Chúa gọi về lúc 3 giờ 27 phút chiều, thứ Ba, ngày 26 tháng 8 năm 2014
Tại Orange Coast Memorial Hospital, California, USA
Huởng thọ 90 tuổi.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
(được cử hành tại Thánh đường Saint Barbara, 730 S Euclid Street, Santa Ana, California)

Thứ Sáu ngày 29 tháng 8 năm 2014
+ 1PM – 2PM: Nghi thức Phát Tang (Ban Tang lễ) và Huynh Đoàn Đa Minh
+ 3PM – 4PM: Hội Tông đồ Cầu Nguyện
+ 4PM – 5PM: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
+ 5:30PM Thánh lễ

Thứ Bảy ngày 30 tháng 8 năm 2014
+ 6:30AM Thánh lễ An táng
Sau Thánh lễ, linh cữu sẽ được an táng tại Nghĩa trang Chúa Chiên Lành Huntongton Beach, CA 92646

Chúng tôi những Linh mục và những Bạn học đồng môn Tiểu Chúng Viện Phát Diệm Phú Nhuận (1956-1963)
Những Chủng sinh và Linh mục cùng lớp tại Đại Chủng Viện thánh Giuse Sàigòn (1963-1966)
Những Hồng Y, Giám mục, Linh mục cùng lớp học tại Đại học Truyền Giáo Urbano VIII Roma (1966-1971)
Xin thành kính phân ưu cùng LM Gioan Trần Mạnh Duyệt, gia quyền, bạn hữu và thân nhân trong đại gia đình họ Trần.
Xin Chúa thưởng công bội hậu cho linh hồn Rosa trên Quê Trời vĩnh cửu.

Thành kính phân ưu:
LM Trần Công Nghị và Các Bạn Cùng Lớp