Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vửa ra phán quyết cho hai vụ án gộp chung làm một là 'Burwell v. Hobby Lobby' và 'Conestoga Wood v. Burwell' với kết quả 5/4 là những cơ sở thương mại cuả tư nhân không thể bị buộc phải tuân thủ các biện pháp tránh thai cuả Liên Bang khi đi ngược với niềm tin tôn giáo của họ.

Tối Cao Pháp Viện phán quyết rằng chính phủ Liên Bang đã không thể chứng minh rằng những biện pháp tránh thai cuả Liên Bang chỉ là những gánh nặng tối thiểu áp đặt lên cá nhân khi chính quyền thúc đẩy mục tiêu cung cấp thuốc ngừa thai miễn phí cho phụ nữ.

Tòa án phán quyết rằng rằng những biện pháp y tế đó không áp dụng cho các công ty 'riêng tư' (closely-held) khi chủ nhân cuả nó phản đối vì lý do tôn giáo. Sở Thuế IRS cuả HK định nghĩa "tập đoàn riêng tư" là những tập đoàn mà hơn 50% cổ phiếu được giữ bởi 5 cá nhân hoặc ít hơn.

Nhắc lại công ty Hobby Lobby mà chủ nhân là gia đình Green ở Oklahoma đã kiện Đạo luật Y Tế năm 2010 vì đạo luật ấy đòi hỏi các chủ nhân phải cung cấp bảo hiểm y tế bao gồm những biện pháp tránh thai, triệt sản và một số loại thuốc có thể gây ra phá thai sớm. Gia đình Green, theo đạo Tin Lành, cho rằng bộ luật bắt buộc họ phải vi phạm niềm tin Kitô giáo là tạo ra những điều kiện phá thai.

Không tuân thủ đạo luật sẽ dẫn tới việc công ty Hobby Lobby có thể bị phạt hơn 1 triệu USD mỗi ngày.

Công ty Hobby Lobby có hơn 500 cửa hàng trên khắp nước Mỹ, họ điều hành dựa trên niềm tin Kitô giáo cuả gia đình Green, các cửa hàng đều đóng cửa ngày Chúa Nhật và họ trả lương và lợi ích (benefit) cho công nhân cao hơn tiêu chuẩn cuả quốc gia.

Các tôn giáo thuộc Kitô giáo, Do Thái giáo và nhiều nhóm Ấn giáo đã lên tiếng hổ trợ cho Hobby Lobby. Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ cũng đã viết ý kiến lên Tối Cao Pháp Viện bầy tỏ sự phản đối những luật lệ bắt buộc các chủ doanh nghiệp phải "hoặc là chọn việc cung cấp bảo hiểm cho các sản phẩm vi phạm đến tín ngưỡng tôn giáo của họ, hoặc là phải chiụ những hình phạt tàn khốc cho doanh nghiệp."

Đồng thanh với ý kiến cuả Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, các nhóm 'phò Sự Sống', những đoàn thể 'Dân Chủ phò sự sống', cùng với hơn 100 dân biểu quốc hội và 20 Tiểu Bang cũng đã viết ý kiến ủng hộ cho Hobby Lobby.

Trong phán quyết này, Tòa Án Tối Cao cũng đã phán quyết thắng cho hãng Conestoga Wood Specialties, 'hãng làm đồ gỗ', là một công ty sở hữu bởi một gia đình Mennonite, cũng có những phản đối vì lý do tôn giáo.

Phán quyết trên có thể có một tác động rộng rãi cho hơn 100 vụ kiện còn tồn đọng về tự do tôn giáo cuả hơn 300 nguyên đơn mà trong đó phần lớn là những cơ sở cuả Công Giáo.