Tân Bề Trên Tổng Quyền Dòng Salêdiêng Don Bosco (SDB): Linh Mục Ángel Fernández Artime

Tin từ ANS –Roma, ngày 25 tháng 3 năm 2014: Tổng Tu Nghị thứ 27 vừa bầu LM Ángel Fernández Artime, Bề Trên Giám Tỉnh vùng Nam Á Căn Đình, làm Tân Tổng Quyền Dòng SDB. Tính đến nay, Ngài là vị thứ 10 kế nhiệm Thánh Gioan Bosco.

Ngài đắc cử ngay ở vòng bầu đầu tiên vào hồi 10:20 sáng. Toàn thể cử tọa đã đáp lại lời công bố chính thức kết quả này bằng một tràng pháo tay dài và nồng nhiệt.

LM Ángel Fernández Artime, 53 tuổi, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1960 tại Gozón-Luanco, Tây Ban Nha. Ngài khấn lần đầu ngày 3 tháng 9 năm 1978; khấn trọn ngày 17 tháng 6 năm 1984; thụ phong LM ngày 4 tháng 7 năm 1987.

Xuất thân từ Tỉnh Dòng León,Ngài đã giữ các chức vụ như Ủy viên đặc trách Mục Vụ Giới Trẻ, Giám Đốc trường Ourense, thành viên Ban Cố Vấn Tỉnh và Phó Giám Tỉnh. Ngài giữ chức vụ Giám Tỉnh León từ năm 2000 đến 2006.

Ngài đã là thành viên ủy ban kỹ thuật chuẩn bị Tổng Tu Nghị thứ 26. Năm 2009, Ngài được chỉ định làm Giám Tỉnh vùng Nam Á Căn Đình. Với chức vụ này, Ngài đã rất quen thuộc và làm việc với Đức Tổng Giám Mục Buenos Aires, tức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, nay là đương kim Giáo Hoàng Phanxicô.

Ngài có bằng Tiến Sĩ Thần Học Mục Vụ và Thạc Sĩ Triết Học và Sư Phạm.

Này 23 tháng 12 năm 2013, Ngài được chỉ định làm Giám Tỉnh tân tỉnh dòng Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu tại Tây Ban Nha. Chức vụ này sẽ không thực hiện được vì nay Ngài đã trở thành người Cha của toàn thể Đại Gia Đình Salêdiêng.

Nguyễn Kim Ngân