Dưới đây là bản dịch nguyên văn sứ điệp của ĐTC Phanxicô gửi ĐHY Cardinal Antonio Cañizares Llovera, Bộ Trưởng Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, nhân dịp kết thúc hội nghị kỷ niệm 50 năm bàn hành Hiến Chế Phụng Vụ Thánh với chủ đề “Sacrosanctum Concilium. Biết ơn và dấn thân cho Một Phong Trào Hội Thánh Cao Cả”, được Thánh Bộ tổ chức với sự hợp tác của Giáo Hoàng Học Viện Lateran.

Gửi Hiền Huynh Đáng Kính,

Đức Hồng Y Antonio Cañizares Llovera

Bộ Trưởng Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích

Đã 50 năm kể từ ngày ban hành Hiến Chế Sacrosanctum Concilium, tài liệu đầu tiên được Công Đồng Vatican II phát hành, và ngày kỷ niệm quan trọng này làm tăng thêm những cảm tình biết ơn đối với sự đổi mới sâu xa và phổ biến rộng rãi về đời sống phụng vụ, có thể thực hiện được nhờ giáo huấn của Công Đồng, để vinh danh Thiên Chúa và xây dựng Hội Thánh, đồng thời thúc đẩy việc phục hồi cam kết chấp nhận và áp dụng giáo huấn này một cách đầy đủ hơn bao giờ hết.

Hiến Chế Sacrosanctum Concilium và sự khai triển thêm của Huấn Quyền đã làm cho chúng ta hiểu rõ hơn về phụng vụ trong ánh sáng Mặc Khải của Thiên Chúa, như “việc thực thi sứ vụ tư tế của Đức Chúa Giêsu Kitô”, trong đó “toàn thể việc thờ phượng công cộng được thực hiện bởi Nhiệm Thể của Đức Chúa Giêsu Kitô, nghĩa là, của Đầu và các chi thể của Người” (SC 7). Đức Kitô được mặc khải là nhân vật chính thực sự của mọi cuộc cử hành, và Người “luôn luôn liên kết Hội Thánh, là hiền thê yêu quý của Người, với chính Người. Hội Thánh gọi Người là Chúa của mình và qua Người dâng việc thờ phượng lên Chúa Cha hằng hữu” (ibid.). Hành động này, xảy ra nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, có một sức mạnh sáng tạo sâu xa, có khả năng lôi kéo mọi người, và một cách nào đó, toàn thể thụ tạo, đến với mình.

Cử hành việc thờ phượng thiêng liêng chân thật có nghĩa là dâng hiến chính mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa (x. Rm 12:1). Một phụng vụ bị tách ra khỏi việc thờ phượng thiêng liêng có nguy cơ không còn giá trị, giảm từ nguồn gốc Kitô giáo xuống một ‎nghĩa thánh thiêng tổng quát, hầu như ma thuật, và có vẻ thẩm mỹ rỗng tuếch. Như một hành động của Đức Kitô, phụng vụ có một sức đẩy nội tâm để được biến đổi theo những tâm tình của Đức Kitô, và trong động năng này, toàn thể thực tại được biến đổi. “Cuộc sống hằng ngày của chúng ta trong thân xác chúng ta, trong những việc nhỏ, phải được linh hứng, tràn ngập, đắm chìm trong thực tại của Thiên Chúa, phải trở thành hành động với Thiên Chúa. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn nghĩ về Thiên Chúa, nhưng chúng ta phải thực sự được thâm nhuần bởi thực tại của Thiên Chúa, ngõ hầu toàn thể cuộc đời chúng ta là... phụng vụ, là tôn thờ” (ĐTC Bênêđictô XVI , Lectio Divina tại chủng viện Rôma, ngày 15 tháng 2 năm 2012).

Để tạ ơn Thiên Chúa vì những gì đã có thể thực hiện được, chúng ta cần phải kết hợp với nhau trong ước muốn canh tân của mình để di chuyển về phía trước trên con đường mà các Nghị Phụ Công Đồng đã đề ra, vì vẫn còn nhiều việc phải làm ngõ hầu những người đã được rửa tội và các cộng đồng Hội Thánh có thể hấp thụ đúng và hoàn toàn Hiến Chế Phụng Vụ Thánh. Tôi đặc biệt muốn nói đến một sự dấn thân cho một khởi đầu và một đào luyện phụng vụ vững chắc của các tín hữu giáo dân cũng như của hàng giáo sĩ và những người được thánh hiến.

Trong khi bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai đã khuyến khích và chuẩn bị hội nghị này, tôi hy vọng rằng nó sẽ mang lại kết quả mong muốn. Tôi khẩn xin sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria và thân ái gửi đến Đức Hồng Y, các cộng sự viên, các thuyết trình viên và tất cả các tham dự viên Phép Lành Tòa Thánh.

Từ Vatican, ngày 18 tháng hai năm 2014

+GH Phanxicô

http://giaoly.org/vn/