Hôm Thứ Bảy 26 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trao giải thưởng uy tín nhất về thần học gọi là giải thần học Ratzinger cho ông Richard A. Burridge, là Hiệu trưởng trường Đại Học King của Anh giáo, và nhà thần học Công Giáo người Đức là Christian Schaller. Thần học gia Christian Schaller là một trong những học giả chủ yếu đang giúp đỡ công bố các tác phẩm hoàn chỉnh của Đức Joseph Ratzinger.

Đây là lần trao giải thưởng thứ ba của Hội Joseph Ratzinger - Bênêđictô 16, là tổ chức giữ bản quyền các tác phẩm của Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16.

Giải thưởng được trao cho các "học giả trong những lãnh nhất định của thần học" và bao gồm một chi phiếu $70.000 để giúp họ tiếp tục các nghiên cứu của mình.