Chỉ vài ngày sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm một ủy ban đặc biệt phụ trách việc cải cách cơ cấu của Ngân hàng Vatican, còn gọi là Viện Giáo Vụ hay IOR, hai vị lãnh đạo của Ngân hàng Vatican đã từ chức.

Theo tuyên bố chính thức của Tòa Thánh, giám đốc của IOR Paolo Cipriani và Phó Giám đốc Massimo Tulli, cả hai đều là giáo dân, đã xin từ chức “vì lợi ích tốt nhất của Viện Giáo Vụ và Tòa Thánh."

Doanh nhân người Đức Ernst von Freyberg, chủ tịch IOR sẽ là giám đốc tạm thời của ngân hàng. Ông cũng sẽ được hỗ trợ bởi hai cộng tác viên.