Đức Giáo Hoàng Phanxicô muốn hài hòa tốt hơn Ngân hàng Vatican với sứ mệnh của Giáo Hội hoàn vũ. Để đạt được mục tiêu này, Đức Giáo Hoàng đã thành lập một ủy ban năm người. Nhiệm vụ của nhóm là phân tích các hoạt động của Ngân hàng Vatican và đề nghị cải cách.

Ủy ban này được điều hành bởi Đức Hồng Y Raffaele Farina người Ý. Các thành viên khác bao gồm Đức Hồng Y người Pháp Jean-Louis Tauran, là một trong năm vị Hồng Y trong ban điều hành của Ngân hàng; giáo sư Mary Ann Glendon, cựu đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, người cũng là chủ tịch của Học viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội; thẩm phán giáo luật Juan Ignacio Arrieta người Tây Ban Nha, là người phụ trách phối hợp các hoạt động của ủy ban; và Đức Ông Peter Wells, người Mỹ, thuộc phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ đóng vai trò thư ký.

Đức Giáo Hoàng đã cho phép ủy ban được truy cập vào tất cả các hồ sơ có liên quan đến Ngân hàng Vatican. Ủy ban sẽ tường trình kết quả lên Đức Giáo Hoàng càng sớm càng tốt.

Ngân hàng Vatican, thường được gọi là Viện Giáo Vụ, hoặc IOR, gồm 112 nhân viên và 19,000 tài khoản ngân hàng quản lý số tiền lên đến khoảng 6 tỷ euro.