Mt 3,1-22

*

Một ngôn sứ Gio-an Tẩy Giả

Trong hoang địa ông rao giảng rằng:

Hãy mau sám hối an năn

Vì Nước Trời đã đến gần anh em

*

Ông là người I-sai-a tiên báo

Có tiếng người rao trong hoang địa

Dọn đường Đức Chúa đi qua

Lối đi sửa thẳng mượt mà Người đi

*

Ông là người rất chi thánh thiện

Lông lạc đà biến thành áo ông

Dây da thô rám thắt lưng

Châu chấu và mật ong rừng của nuôi

*

Người khắp nơi nghe ông tuôn tới

Từ Giu-đê cùng với Gia-liêm

Gio-đan sông nước vùng ven

Người người lũ lượt cùng chen chân vào

*

Lòng nôn nao thành tâm thống hối

Trong dòng nước tội lỗi rửa cho

Pha-ri-siêu,Xa-đốc hẹn hò

Ông liền thẳng thắn mắng cho mà rằng

*

Các ngươi là những loài rắn độc

Cơn giận Chúa sắp dốc xuống cho

Ai bày cho để giở trò ?

Sinh hoa kết quả thế cho lỗi lầm

*

Đừng nghĩ thầm các anh đang có

Ap-ra-ham tổ phụ chống lưng

Vì hòn đá chết bên đàng

Chúa biến thành con cháu dễ dàng Ap-ra-ham

*

Cái rìu đà đặt sát thân cây

Để cho hay kết quả thế nầy

Cây không quả tốt chặt ngay

Quăng trong lò lửa thật đầy đốt thiêu

*

Chỉ bằng nước là điều tôi rửa

Giúp đưa tới thống hối ăn năn

Đấng sau tôi vượt quyền năng

Thật tôi chẳng đáng dép Người xách mang

*

Chính Người đầy khả năng quyền hạn

Người trao ban phép rửa anh em

Chính trong lửa và Thánh Thần

Để anh em được hoàn toàn trắng trong

*

Người cầm nia để sẩy sàng

Rê sân lúa đựng hạt vàng lúa thơm

Lúa chắc hạt mẫy vàng ươm

Thu vào kho lẫm giữ gìn cất đi

Lúa lép sẽ loại tức thì

Để cho ngọn lửa đốt đi rồi đời