ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

Tin mừng: Ga 18, 33b-37.

“Chính ngài nói rằng tôi là vua”.


Bạn thân mến,

Hôm nay là chủ nhật cuối cùng kết thúc năm phụng vụ, kết thúc để bắt đầu một năm phụng vụ mới với tất cả tâm tình đổi mới của Giáo Hội, của mỗi người Ki-tô hữu và của bạn và tôi.

Bài Tin Mừng hôm nay thánh Gioan thánh sử đã cho chúng ta nghe thấy cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su với quan tổng trấn Phi-lat-ô về vương quốc và vương quyền của Ngài, để cho chúng ta biết rằng: Đức Giê-su Ki-tô là vua trên các vua, chúa trên các chúa, và vương quyền của Ngài vô cùng tận – vĩnh hằng, vì Ngài là Thiên Chúa.

Vương quốc của Chúa Giê-su không giới hạn từ đông sang tây, trên trời hay dưới đất hoặc trong biển khơi, nhưng vô tận, bởi vì tất cả vạn vật đều do Ngài dựng nên; con dân của Ngài không những chỉ là những người đã tin và đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội được trở nên “đồng hình đồng dạng” với Ngài mà thôi, nhưng Ngài còn muốn “tập hợp tất cả đoàn dân lại như gà mẹ tập hợp đàn con dưới đôi cánh của mình”, nghĩa là trong ý định của Thiên Chúa, tất cả mọi người trên thế gian đều là con cái của Ngài qua sự hy sinh chết trên thập giá và sống lại của Chúa Giê-su.

Chúa Giê-su không những là vua trên hết các vua, nhưng còn là tôi tớ của các tôi tớ nữa, Ngài đầy lòng khiêm tốn khi tự hạ làm con người như chúng ta. Ngài là vua trên các vua vì Ngài là Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, Ngài là tôi tớ của các tôi tớ vì Ngài đã tự huỷ mình ra không, chấp nhận và gánh vác tội lỗi của nhân loại để rồi chết như một tử tội để cứu chuộc chúng ta. Đó chính là điều khó hiểu cho quan tổng trấn Phi-la-tô đầy quyền lực sinh sát, nhưng lại không nhận ra chân lí là cái gì khi đối diện với chân lí và sự thật là Đức Giê-su Ki-tô.

Alpha và Omega –khởi đầu và chung kết- chính là Chúa Ki-tô, bởi vì “Nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài, mà mọi vinh quang đều quy về Thiên Chúa là Cha toàn năng, cùng với Chúa Thánh Thần đến muôn đời muôn thuở.” Đó chính là lời chúc tụng của Giáo Hội, của tất cả mọi miệng lưỡi trên trời và dưới đất dành cho Ngài là vị vua cao cả và uy quyền.

Bạn thân mến,

Bạn và tôi là những công dân của Nước Trời vì chúng ta đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội, nhưng không có nghĩa là chúng ta quên mất bổn phận của một công dân trần thế, nhưng khi chúng ta cùng nhau góp phần xây dựng hạnh phúc, công bằng, bác ái cho tha nhân trong một tổ quốc ở trần gian, thì chính khi đó chúng ta đã thực hành bổn phận của công dân của Nước Trời.

Bạn và tôi hãy hãnh diện và ngẫng đầu cao vì mình là công dân của Nước Trời, mà Chúa Giê-su chính là vua và là Thiên Chúa của chúng ta; chính Ngài là Đường đã dẫn đưa chúng ta đến vương quốc hằng sống bằng chính cái chết trên thập giá của Ngài để cho bạn và tôi và tất cả những ai tin vào Ngài được sống đời đời.

Câu gợi ý:

1. Ngày lễ Chúa Giê-su Ki-tô vua vũ trụ, tôi có thói quen kiểm điểm lại đời sống đức tin của mình trong năm qua không ?

2. Là người Ki-tô hữu, tôi có ý thức được mình là công dân của Nước Trời khi tham gia xây dựng tổ quốc ở trần gian ?

Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

----------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://vn.myblog.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com