Giọt nước mắt em rơi, đớn đau chịu nhục hình.
Giọt nước mắt em rơi, bất công đời gian dối.
Giọt nước mắt em rơi, hồn chới với đơn côi.
Bạo tàn muốn lên ngôi, áp bức người công chính.

Giọt nước mắt hy sinh, em thương đời đọa đày.
Giọt nước mắt hôm nay, em dâng làm hy lễ.
Chiều tím núi Can-vê, Tam Tòa sáng cơn mê.
Ngậm ngùi bước lê thê, đường về nhục nhằn nhiêu khê.

Tam Tòa! Em gái Tam Tòa,
Ôm tủi sầu, lệ nhạt nhòa, thương quá.
Tam Tòa! Em gái Tam Tòa,
Giọt lệ mặn mà, nhức nhối thương đau.

Nhìn nước mắt em rơi, trái tim tôi quặn lòng.
Đời sống quá bất công, quê hương đầy giông bão.
Từng ngọn nến dâng cao, nguyện cầu khắp muôn nơi.
Để nước mắt em tôi Tam Tòa không còn rơi.

Nắng Saigon – 2/8/2009