Trong dịp 30 năm Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ đưa ra phán quyết cho phép phá thai 22/01/1973 - 22/01/2003, tại đền Quốc Gia Kính Mẹ Vô Nhiễm tại Washington, Đức Giám Mục Sean P. O'Malley của giáo phận Palm Beach, Florida, Hoa Kỳ đã dâng thánh lễ cùng với các thành viên của các phong trào phò sự sống toàn Hoa Kỳ trước khi anh chị em này tuần hành trong cuộc tuần hành hàng năm “March for Life”.

Trong thánh lễ, cộng đoàn đã nghe lại câu chuyện người Samarita nhân lành. Trong bài giảng Đức Giám Mục đã đưa ra câu hỏi: “Ai là anh em tôi?”

Trong bối cảnh của thời toàn cầu hóa này, Đức Giám Mục trả lời “đó là người cần sự giúp đỡ của chúng ta”. Đức Giám Mục nhấn mạnh: “Đức Kitô dạy chúng ta rằng nếu chúng ta tuân theo giới răn trọng nhất là yêu thương, chúng ta sẽ được sống. Ngày nay, người láng giềng của chúng ta không giới hạn trong số những người chia sẻ cùng một nhóm với chúng ta, cùng một giai cấp xã hội với ta, hay cùng một chủng tộc với ta. Nó bao gồm tất cả những ai cần đến tình yêu, lòng thương xót, và những quan tâm cụ thể của chúng ta”.

Cộng đoàn rất xúc động khi Đức Giám Mục nói cả tiếng: “Con đường Jericho ngày nay trải đầy với những thai nhi không được sinh ra, mạng sống của chúng bị tấn công và bị hút ra”.