EM TÔIẢnh của Hồng Lam, Phan Rang Việt Nam

Em Việtnam, em rất đơn sơ

Giúp cha, đỡ mẹ, ấu thơ chẳng màng…

(nđc)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền