Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Mừng Kim Khánh Giáo Phận Arlington VA.

Ngày 28 tháng 5 năm 1974, một ngày đáng ghi nhớ cho Giáo Phận Arlington VA. Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã ban hành Sắc Lệnh thành lập Giáo Phận Arlington VA, tách ra từ Giáo phận Richmond VA. Tại thời điểm này, Giáo phận Arlington có hơn 136.000 tín hữu Công Giáo trong 49 giáo xứ, với 60 linh mục triều và 33 linh mục tu sĩ, bao gồm 21 quận và 7 thị trấn.

Theo Báo Arlington Catholic Herald, thời thuộc địa 1570, Linh mục Juan Baptista de Segura và các bạn đã bị giết dã man trong hoang dã Virginia, gần nơi ngày nay là Williamsburg. Năm 1647 Đạo Công Giáo ở Virginia được hồi sinh khi Thống đốc Giles Brent của Maryland và chị gái ông, Margaret, duy trì khu định cư Công Giáo đầu tiên ở Virginia như một nơi chấp nhận tôn giáo. Năm 1650 Đức Giáo Hoàng Urban VIII thành lập Tổng giáo phận Tông Tòa Virginia, giao phó cho các Cha dòng Capuchin, và bổ nhiệm Cha Martial, O.F.M. Cap., làm Tổng giám mục Tông Tòa đầu tiên.

Năm 1785, Đạo luật Tự do Tôn giáo của Thomas Jefferson ra lệnh cho Công Giáo được tự do thờ phượng công khai ở Old Dominion và nhà thờ bắt đầu phát triển trong khu vực này. Năm 1795, Nhờ phần nào vào George Washington, Nhà thờ Đức Bà St. Mary ở Alexandria trở thành nhà thờ Công Giáo đầu tiên ở Virginia. Năm 1820 Đức Giáo Hoàng Pio VII ra lệnh rằng tiểu bang Virginia (bao gồm cả West Virginia ngày nay) sẽ được bao gồm trong Tổng giáo phận Richmond mới. Trong thực tế, Tổng giáo phận Richmond được cai quản bởi Baltimore cho đến năm 1841. Năm 1972 Các linh mục của các Hạt Alexandria và Arlington yêu cầu Giám mục John J. Russell, Giám mục thứ 10 của Richmond, khởi xướng quá trình phân chia địa phận. Ngày 28 tháng 5 năm 1974, Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã ban hành Sắc Lệnh thành lập Giáo Phận Arlington VA. Ngày 13 tháng 8 năm 1974: Đức Giám Mục Thomas J. Welsh được đặt làm Giám mục đầu tiên của Arlington (1974-1983), chọn nhà thờ Thánh Thomas More làm nhà thờ Chính Tòa.

Sau đó là Đức Cha John R. Keating, D.D., J.C.D., S.T.L. (1983-1998), Đức Cha Paul S. Loverde, D.D., S.T.L. (1999-2016) hiện đang nghỉ hưu; và hiện tại là Đức Cha Michael F. Burbidge (12.6.2016 - tới nay).

Năm 2017 Đức Giám Mục Michael Burbidge đã công bố việc thành lập giáo xứ thứ 70 của Giáo phận Arlington, Giáo Xứ Thánh Bridget của Ireland ở Berryville. Trước đó, Thánh Bridget của Ireland ở Berryville là một Giáo Họ của Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Winchester. Năm 2018 Đức Giám Mục Burbidge thành lập hai Giáo Họ mới: Giáo Họ Thánh Gabriel ở Manassas Park và Giáo Họ Đức Mẹ LaVang ở Chantilly.

Đặc biệt Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong Giáo Phận Arlington;

Sau biến cố 30 tháng tư năm 1975, làn sóng người Việt tỵ nạn đã tuốn đến Arlington, và đã nhanh chóng hình thành Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Ngày 19.08.1979 Nhà Thờ Việt Nam đầu tiên ở Annandale được cung hiến do Ðức Cha Thomas J. Welsh, Giám Mục tiên khởi, cũng là ngày Ðức Cha ban sắc chỉ thiết lập Giáo Xứ Việt Nam "Blessed Vietnamese Martyrs" - một Giáo Xứ Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ - cho người Công Giáo Việt Nam trong Giáo Phận. Ðồng thời Lm. Trần Duy Nhất được bổ nhiệm làm Chánh Xứ tiên khởi.

Ngày 24.01.1989, Tên tiếng Anh của Giáo Xứ được Ðức Cha Keating cho đổi thành Holy Martyrs of Vietnam Parish do thơ thỉnh cầu của Cha Xứ Trần Bình Trọng, sau ngày phong thánh các vị Tử Ðạo Việt Nam.

Năm nay, GX CTTĐVN Arlington VA mừng Sinh Nhật thứ 45, chung trong niềm vui mừng Kim Khánh của Địa Phận. Sau 50 năm, Địa Phận từ 49 giáo xứ đã tăng lên 70 giáo xứ; Con số giáo dân từ 136,000 đã tăng lên 600,000; Số LM từ 93 tăng lên 238 (189 LM triều với 49 LM tu sĩ) và 90 Phó Tế Vĩnh Viễn.

Thứ Bảy ngày 8 tháng 6 vừa qua, khoảng 7000 tín hữu, cùng với Đức Cha Michael Burbidge và đông đảo các Linh Mục, tu sĩ, đã có mặt tại Warren County Fairground, Front Royal VA để cử hành Lễ Hội Kim Khánh Giáo Phận.

Sáng thứ bảy cùng ngày, đông đảo giáo dân và Đức Cha Michael Burbidge đã tham gia cuộc Rước Thánh Thể trong chương trình 3 ngày của Hành Hương Thánh Thể Quốc Gia tại Washington DC từ ngày 7 -9 tháng 6 năm 2024. Đoàn TNTT Thánh Tâm và Cha Xứ Đặng Quốc An cùng nhiều giáo dân GX CTTĐVN đã tham gia cuộc Rước Thánh Thể.

Lễ Hội Mừng 50 Năm Giáo Phận bắt đầu với cuộc Rước Kiệu Đức Mẹ lúc 3:45 chiều, sau đó là Thánh Lễ Tạ Ơn, phục vụ ẩm thực cho tất cả mọi người, buổi Hoà Nhạc có tiết mục Múa Lân của GX CTTĐVN.

Xem Video: Lễ Hội Kim Khánh Giáo Phận Arlington VA

Chương trình kết thúc lúc 9:00 tối với Phép Lành của Đức Cha Burbidge và pháo bông. Mọi người ra về trong niềm vui khôn tả, cảm tạ Ơn Chúa suốt 50 Năm qua, và kiên định bước tới tương lai trong Tin Yêu, cùng chung xây thế giới tràn đầy YÊU THƯƠNG TÌNH CHÚA TÌNH NGƯỜI.

Vọng Sinh, Tường trình từ Warren County, VA