Hình ảnh “Fragile! hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay!”

Trong đời sống hàng hóa mua bán trao đổi thường được gửi chuyển nhờ những hãng bưu điện giao hàng tận nhà người nhận. Cung cách vận chuyển hàng này nhanh chóng tiện lợi cùng mang lại công ăn việc làm về kinh tế cho đời sống xã hội phát triển tốt.

Và ngoài tên địa chỉ người nhận viết trên mặt hộp thùng hàng, cũng có hộp thùng ghi thêm hàng chữ: Fragile, hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay! Có những hộp thùng hàng còn in thêm hình chiếc ly, tách, hộp quần áo nữa, để gây thêm chú ý…Vì hàng chứa đựng bên trong là loại hàng dễ vỡ bể, nên cần phải cẩn thận nhẹ tay khi khuân chuyển bốc dỡ hàng lên xuống!

Đó là cung cách xử sự với hàng hóa vật dụng dễ bị vỡ bể khi chuyên chở. Cung cách này cũng phản ảnh kinh nghiệm về bản chất đời sống con người: Đời sống chúng ta dễ bị vỡ bể, dễ bị tổn thương, dễ bị lâm vào vòng nguy hiểm…

Thân xác các cơ quan thân thể con người chúng ta cũng thuộc loại hàng dễ bị vỡ bể, dễ bị thương tích. Rồi ngay cả tình yêu, hạnh phúc niềm vui, mối tương quan dây liên lạc giữa con người với nhau trong mọi khía cạnh đời sống cũng dễ bị vỡ bể tan nát thành xa lạ.

Xưa nay trong dòng lịch sử, bình diện tương đối luôn hằng hiện diện trong những phương diện đời sống con người trên trần gian. Điều này không chỉ nói lên không có gì tuyệt đối, mãi mãi tồn tại, mà còn hàm chứa ý nghĩa suy tư nói lên khía cạnh dễ vỡ bể, dễ thay đổi suy tàn chóng qua với thời gian.

Vì thế không chỉ hàng hoá đồ vật dễ vỡ bể cần phải chú ý cẩn thận nhẹ tay, mà cả thân thể cùng đời sống tinh thần con người nữa, cũng cần phải nhẹ nhàng nhòa nhã trong cung cách đối xử với nhau, trong ngôn ngữ tương quan giao tiếp, trong suy nghĩ phán đoán nhận xét cùng qủa quyết.... Nên dòng chữ Fragile, hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay! trở thành lời nhắc nhở luôn cần thiết cho cuộc sống con người hằng ngay.

Trong đời sống con người thì như vậy, còn trong nếp sống tinh thần đức tin đạo giáo thì sao? Có hình ảnh nào nói lên đức tin dễ vỡ bể không?

Ngay từ lúc còn tấm bé trong gia đình hạt giống đời sống đức tin tinh thần vào Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa Thượng Đế tạo dựng nên vũ trụ, nên sự sống mọi loài, cùng nuôi sống gìn giữ cho phát triển, được gieo trên thửa đất tâm hồn con người.

Ngoài các cơ quan thân xác con người, Đấng Tạo Hóa còn ghi khắc phú bẩm nơi mỗi con người khả năng đời sống tinh thần. Đó là lương tâm sống biết phân biệt điều tốt lành khác với điều không tốt lành, mà chúng ta quen gọi là làm sự lành tránh sự dữ.

Đấng Tạo Hóa cũng khắc ghi trong dòng thời gian tuổi tác nơi mỗi người sự nhậy bén cảm nhận ra sự tốt đẹp trong thiên nhiên, trong tình liên đới nơi cuộc sống xã hội con người. Khả năng này giúp con người cùng nhau xây dựng nếp sống cho chính mình và cho xã hội.

Đấng Tạo Hóa còn phú bẩm cho cơ quan bộ máy tâm trí con người khả năng sáng tạo vươn lên, cơ hội đổi mới bắt đầu lại, theo như phương châm tin tưởng: Không ai có tất cả, và cũng không ai mất tất cả!

Những giá trị đời sống đức tin tinh thần đó, là kho tàng. Kho tàng đức tin tinh thần này Thánh Phaolo đã xác tín “Habemus autem thesaurum istum in vasis fictilibus - Chúng ta có kho tàng chứa đựng trong bình sành dễ vỡ bể. (cor 4,7).

Trong suốt dọc dòng thời gian đời sống xưa nay, hầu như ai cũng đều đã, đang cùng sẽ sống trải qua kinh nghiệm về sự dòn mỏng dễ vỡ bể, về giới hạn nơi thân xác cùng tâm trí của đời sống riêng mình, cũng như của Giáo hội Chúa ở trần gian:

Kho tàng đức tin tinh thần không trả lời cho hết mọi thắc mắc về đời sống, nhưng là sức khơi dậy vươn lên cởi mở và thành thực cho những thắc mắc.

Kho tàng đức tin tinh thần không bài trừ sự hoài nghi, nhưng mở ra con đường tiến về phía trước, sự hoài nghi không là tiếng nói quyết định sau cùng.

Kho tàng đức tin tinh thần không kết thúc bài trừ sự bơ vơ chán nản buông xuôi, nhưng kích vực giúp thêm lòng can đảm, niềm hy vọng tìm cách sống vượt qua, để không bị chìm ngập trong bơ vơ cô đơn chán nản buông xuôi.

Kho tàng đức tin tinh thần không là thứ cảm giác cuồng nhiệt bó buộc, nhưng là cung cách sống căn bản của lòng tin tưởng, nó có thể giúp trong hoàn cảnh do dự lưỡng lự tìm nhận thấy niềm vui cho đời sống.

Thánh Phaolô đã có suy tư xác tín tràn đầy kinh nghiệm về nếp sống dễ vỡ bể của đời sống kho tàng đức tin tinh thần vào Thiên Chúa:

“ Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi.8 Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng;9 bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt.10 Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi.11 Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi.” ( Cor 4,7-11)

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long