Hình ảnh lễ Mình Máu Thánh Chúa

Hằng năm người tín hữu Chúa Kitô mừng kỷ nệm bí tích Thánh Thể ngày Thứ năm tuần thánh. Và vào ngày Thứ Năm, 10 ngày sau lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, mừng trọng thể Bí tích Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô lần nữa với cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa ở bên ngoài thánh đường.

Đâu là hình ảnh ngày lễ mừng trọng thể này?

Vào đầu thế kỷ 13. năm 1246 nữ tu Juliana thành Luettich, nước Bỉ, qua một thị kiến đã sống trải qua, có tin tưởng cho rằng trong Giáo Hội còn thiếu lòng sùng kính Bí tích Thánh Thể. Và những năm sau đó theo đề nghị, Đức Giáo Hoàng Urban IV. năm 1264 đã thiết lập lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa trong toàn thể Giáo Hội, để cổ võ lòng sùng kính Bí tích Mình Máu Thánh Chúa. Lễ này nhắc nhớ đến bí tích Thánh Thể, mà Chúa Giêsu đã thiết lập chiều ngày Thứ Năm tuần thánh năm xưa với các Tông đồ trước khi ngài chịu khổ hình.

Từ ngày Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể là lương thực cho đời sống tâm hồn đức tin con người, Bí Tích này trở thành trung tâm nguồn sức sống tinh thần đức tin cho Giáo Hội Chúa ở trần gian. Trong dòng thời gian từ hơn hai ngàn năm nay, vào mỗi ngày Chúa Nhật, có nơi hằng ngày, người tín hữu Chúa Kitô tụ họp lại dâng thánh lễ tạ ơn mừng kính “mầu nhiệm đức tin” bí tích Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô.

Lịch sử cho biết vào thế kỷ thứ 3. Hoàng đế của đế quốc Roma ra lệnh cấm đạo, những người tín hữu Chúa Kitô bị bắt giam cầm. Trong ngục tù lúc bị tra khảo hỏi khẩu cung họ can đảm tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, và không ngần ngại nói lên tâm tình:” Chúng tôi không thể sống mà không có ngày Chúa nhật.”. Như thế họ muốn nói lên rằng: chúng tôi không thể sống đích thực là người tín hữu Chúa Kitô, nếu không có Thánh lễ tạ ơn. Vì Bí tích Thánh Thể Chúa là trung tâm buổi tụ họp của cộng đòan Giáo hội chúng tôi.

Trên căn bản đó đời sống tinh thần Giáo Hội Chúa ở trần gian phát triển lớn mạnh đứng vững qua việc cử hành Thánh lễ tạ ơn mừng kính mầu nhiệm Bí Tích Thánh Thể Chúa Kitô, tựa như hình ảnh nguồn sức sống nơi dòng máu từ trái tim bơm luân chuyển đi khắp cùng thân thể nuôi sống các cơ quan bộ phận.

Những tín hữu Chúa Kitô thời Giáo Hội sơ khai cùng trong dòng thời gian xưa nay luôn có khát vọng mừng kính cùng tiếp nhận Bí Tích Thánh Thể Chúa Kitô, mỗi khi họ tụ họp dâng thánh lễ tạ ơn. Họ cùng chia sẻ với nhau Tấm bánh và chén rượu thánh lễ tạ ơn để nhắc nhớ đến Chúa Giesu Kitô, Đấng hiện diện ở giữa họ trong Tấm bánh Chén Rượu dâng tiến trong thánh lễ.

Thánh lễ tạ ơn, Bí tích Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô là trung tâm, là trái tim của Giáo Hội Chúa ở trần gian, từ nơi đó đời sống Giáo Hội được xây dựng phát triển, không chỉ với những người còn đang sống trên đường lữ hành nơi trần gian, nhưng còn cả với những người đã ra đi về đời sau không còn trên đường lữ hành trần gian nữa.

Tấm Bánh Thánh Thể Chúa Giêsu trong ngày lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa được chứa đựng trong Mặt Nhật ( Montrance) và được kiệu rước qua các đường phố trong khu xóm, trong khuôn viên thánh đường, hay qua cánh đồng ruộng…để mọi người chiêm ngắm kính thờ với lòng cung kính.

Nơi Tấm bánh Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô hiện diện, và người tín hữu Chúa tiếp nhậnTấm Bánh Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô là lương thực cho đời sống tâm hồn niềm tin, như Chúa Giêsu mời gọi.

Đức cố giáo hòang Benedictô 16. đã dùng hình ảnh so sánh về hiệu qủa của Bí Tích Thánh Thể trong đời sống đức tin với đời sống thân thể con người:

“Thánh giáo phụ Augustino có suy tư về năng lực sống động của cộng đoàn bí tích thánh thể, khi ông liên kết trong chiều kích sự chiêm ngưỡng ngắm nhìn, mà Chúa Giêsu nói cho ông:” Thầy là thực phẩm cho mạnh khoẻ. Xin hãy triển nở lớn mạnh, như con tiếp nhận Thầy. Thầy sẽ không biến đổi đồng hóa con trong Thầy, như thực phẩm nơi thân thể, nhưng Thầy sẽ trở thành, khi Thầy biến đổi nơi con!

Đang khi các cơ quan của con người chúng ta tiếp nhận thực phẩm dinh dưỡng nuôi sống thân thể, cũng như vậy diễn xảy ra trong trường hợp Tấm bánh bí tích Thánh Thể: Không phải chúng ta tiếp nhận Tấm bánh Thánh Thể, nhưng tấm bánh Thánh Thể tiếp nhận chúng ta nơi Chúa Giêsu, người trở nên đồng hình dạng là thành phần nên một của thân thể ngài. Trên thực tế, vì Chúa Kitô qua Tấm bánh bí tích Thánh Thể, mà chúng ta tíếp nhận, đã biến đổi chúng ta trong chính người, mở ra chân trời cuộc gặp gỡ cá nhân giữa nhau, giải thoát khỏi sự ích kỷ quy hướng về mình, cùng được liên kết với con người Chúa Giêsu Kitô trong cộng đoàn Ba ngôi Thiên Chúa.

Đang khi Bí tích Thánh Thể nối kết người tín hữu Chúa với Chúa Giêsu Kitô, cũng mở ra con đường đối diện với những người khác, khiến chúng ta trở nên thành phần liên kết giữa nhau: không còn ngăn cách xa lạ nhau, nhưng là một trong Chúa Giêsu Kitô. Cộng đòan Bí Tích Thánh Thể liên kết nối liền tôi với những người bên cạnh tôi, với cả người xa lạ không hay chưa quen biết, với mọi người trong Giáo hội Chúa. Từ nơi Bí Tích Thánh Thể, Giáo hội Chúa hiện diện về phương diện xã hội nơi đời sống con người.”.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long