Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm tại Calgary Canada với tâm tình Giáo xứ và Gia Đình cùng hiệp hành

Xem hình:

Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm tại Calgary Canada với tâm tình Giáo xứ và Gia Đình cùng hiệp hành, đưa nhau đến các Bí Tích, gặp gỡ trong niềm vui. Đặc biệt mọi người giáo dân được mời đến tham dự Thánh Lễ Tạ ơn Chúa đã ban cho tuổi mới trong tháng Tư,  28/4/2024. Những người Cha và Mẹ.; những người con cháu mừng cho mình tuổi mới bên Ông Bà và Cha Mẹ qua Thánh Lễ, bữa cơm thanh đạm giúp nhau cùng hiệp hành với giáo xứ.
Mừng ngày sinh nhật của Anh
Mừng ngày sinh nhật của Cô.
Mừng ngày Chúa cho ta ra đời.
Với phúc ân chan hòa nam này.

Lm JB Nguyễn Đức Vượng o.p