Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, ký Lời kêu gọi của Rome về Đạo đức Trí khôn Nhân tạo, tại Vatican. | Nguồn: Truyền thông Vatican


Courtney Mares (*) thuộc CNA, ngày 24 tháng 4 năm 2024, tường trình rằng Giám đốc điều hành của Cisco Systems đã ký cam kết đạo đức về trí khôn nhân tạo của Vatican vào thứ Tư, trở thành công ty kỹ thuật khổng lồ mới nhất tham gia lời kêu gọi của Giáo hội về việc sử dụng Trí khôn Nhân tạo một cách có đạo đức và có trách nhiệm.

Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia, đã gặp riêng Đức Phanxicô vào ngày 24 tháng 4 trước khi ký Lời kêu gọi của Rome về Đạo đức Trí khôn Nhân tạo, một tài liệu của Giáo hoàng Hàn Lâm Viện về Sự sống.

Tài liệu này, được Giáo hoàng Hàn Lâm viện công bố lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2020, trước đó đã được Chủ tịch Microsoft Brad Smith và Giám đốc điều hành IBM John Kelly III ký.

Lời kêu gọi của Rome nhấn mạnh sự cần thiết của “đạo đức thuật toán”, mà theo văn bản, là việc sử dụng trí khôn nhân tạo một cách có đạo đức theo các nguyên tắc minh bạch, hòa nhập, trách nhiệm giải trình, công bằng, độ tin cậy, an toàn và quyền riêng tư.

Văn bản trích dẫn Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền trong việc nhấn mạnh tới phẩm giá và quyền bình đẳng của tất cả mọi con người mà Trí khôn Nhân tạo phải bảo vệ và bảo đảm, đồng thời kêu gọi bình đẳng vì “lợi ích của nhân loại và môi trường”.

Nó quả quyết có ba yêu cầu đối với “tiến bộ kỹ thuật để phù hợp với tiến bộ thực sự của loài người và sự tôn trọng hành tinh” - nó phải mang tính toàn diện, lấy lợi ích của nhân loại làm cốt lõi và chăm sóc hành tinh bằng cách tiếp cận có tính bền vững cao.

Robbins nói rằng “các nguyên tắc của Lời kêu gọi Rome phù hợp với niềm tin cốt lõi của Cisco rằng kỹ thuật phải được xây dựng trên nền tảng của niềm tin ở mức cao nhất để mang lại một tương lai toàn diện cho tất cả mọi người”.

Nhiều năm trước khi hệ thống chatbot GPT-4 được phát hành rộng rãi, do công ty khởi nghiệp OpenAI ở San Francisco phát triển, Vatican đã tham gia rất nhiều vào cuộc trò chuyện về đạo đức trí khôn nhân tạo, tổ chức các cuộc thảo luận cấp cao với các nhà khoa học và giám đốc điều hành kỹ thuật về đạo đức trí khôn nhân tạo năm 2016 và 2020.

Đức Giáo Hoàng đã thành lập Tổ chức RenAIssance vào tháng 4 năm 2021 với tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận của Vatican nhằm hỗ trợ việc suy tư về mặt nhân học và đạo đức của các kỹ thuật mới đối với đời sống con người.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng chọn trí khôn nhân tạo làm chủ đề cho thông điệp hòa bình năm 2024 của ngài, một thông điệp khuyến nghị các nhà lãnh đạo hoàn cầu thông qua một hiệp ước quốc tế để điều chỉnh việc phát triển và sử dụng Trí khôn Nhân tạo.
__________________________________________________________________________________________
(*) Courtney Mares là Phóng viên Rome của Thông tấn xã Công Giáo CNA. Tốt nghiệp Đại học Harvard, cô đã đưa tin cho các văn phòng tin tức ở ba châu lục và được trao Học bổng Gardner vì công việc của cô với những người tị nạn Bắc Triều Tiên.