Thứ Sáu Tuần Thánh. Nghi Thức Suy Tôn Thánh Giá - Giáo Đoàn Georges Hall

Xem hình ảnh

Thứ Sáu Tuần Thánh hôm nay Giáo Hội không cử hành Thánh Lễ và chỉ có Nghi Thức Tưởng Niệm Sự Thương Khó Chúa nên Bàn Thờ trống không… không đốt nến cho đến phần Rước lễ mới đốt nến để cung nghinh Thánh Thể Chúa từ trong đi ra và để trên Bàn thờ. Nghi Thức Tưởng Niệm và Suy Tôn Thánh Giá chiều nay gồm 4 phần:
• Phụng Vụ Lời Chúa.
• 10 Lời Cầu Nguyện Trọng Thể.
• Kính Thờ Thánh Giá.
• Rước Lễ.
Chiều thứ 6 Tuần Thánh, lúc 5pm, nghi thức Suy Tôn Thánh Giá tại Giáo Đoàn Georges Hall bắt đầu với đoàn Phụng Vụ, các em Thiếu Nhi cung thánh, các Thừa tác viên Thánh Thể cùng Cha Paul Văn Chi chủ tế từ cuối nhà thờ tiến lên Cung Thánh trong bầu khí im lặng và trang nghiêm. Tấm vải mầu đỏ trải sẵn trước Bàn Thờ. Cha Chủ tế phủ phục trước Bàn Thờ tưởng nhớ Sự Thương Khó của Chúa…và tất cả mọi người quỳ gối trong thinh lặng cầu nguyện. Sau đó, mọi người đứng lên. Cha Chủ Tế hướng về phía giáo dân long trọng dâng lời nguyện khai mạc.

Phần Phụng Vụ Lời Chúa: Bài đọc một trong Sách Tiên Tri Isaia. Sau đó, ca đoàn hát Thánh Vịnh 30: “Lạy Cha con xin phó linh hồn của con trong tay Cha.” Rồi đến bài đọc 2 trong Thơ gửi Tín hữu Do Thái.
Linh mục chủ tế cùng 2 người trang trọng hát bài Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Toàn thể cộng đoàn giáo dân nghe trong im lặng và suy niệm về cái chết bi thảm của Chúa Kitô. Ngài chết để chuộc tội cho mọi người chúng ta… Cha Chủ tế chia sẻ về những ý nghĩa của Mầu Nhiệm Thánh Giá hôm nay....

Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá hôm nay Giáo Hội dâng 10 lời Trọng Thể: Cầu cho Hội Thánh, Cho Đức Thánh Cha, Cho Hàng Giáo Phẩm, Cầu cho Dự tòng, cầu mọi tín hữu hiệp nhất, cầu cho người Do Thái, cầu cho người ngoài Kitô giáo, cho người vô thần, cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia, cầu cho những người đau khổ.

Phần quan trọng trong Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá hôm nay là Kính Thờ Thánh Giá. Cha Chủ tế và đoàn Phụng vụ đi từ cuối nhà thờ với 3 lần dừng lại…Cha Chủ tế giữ cây Thánh Giá và mở màn che ra một phần. Khi đến lần thứ 3 thì mở hết khăn che Thánh Giá. Mỗi lần dừng lại, Cha Chủ Tế xướng lên: “Đây Là Cây Thánh Giá nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian.” Cộng Đoàn dân Chúa quỳ gối và đồng thanh đáp lại: “Chúng Ta Hãy Đến Thờ Lạy.” Tất cả mọi người hướng về cây Thánh Giá và quỳ gối cầu nguyện. Khi Cây Thánh Giá an vị trên cunh thánh, Cha Chủ Tế, các Tông Đồ của Chúa, các Thừa Tác Viên, các em Thiếu Nhi Cung Thánh, và tất cả Giáo dân xếp hàng 2 lên quỳ ngối hoặc cúi đầu tôn thờ Thánh Giá.
Đến Phần Rước Lễ, Mình Thánh Chúa được cung nghinh từ Nhà Tạm rước lên Bàn Thờ chính…Cộng đoàn cùng hát Kinh Lạy Cha và Rước Lễ… Trong tâm tình cầu nguyện với nỗi buồn ngày Chúa chết, mọi người lên nhận Mình Thánh Chúa. Kết thúc Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá hôm nay, Cha Chủ tế dâng Lời Nguyện chúc lành và mọi người tự động ra về trong im lặng và yêu thương an bình.

Khanh Lai tường trình