Hồng Y Angel Fernandez Artime SDB, hiện là Cha Bề trên cả của Tu hội Salediêng, sẽ được tấn phong Tổng Giám mục và là Hồng Y trong Thánh bộ Tu sĩ.

(ANS - Rome) – Thứ Ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime, SDB, đương kim bề trên bề trên cả của Tu hội Salêdiêng Don Bosco, trở thành Giám mục hiệu tòa Ursona, với đẳng cấp Tổng giám mục, nhân dịp lễ tấn phong giám mục của ngài dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 4 tới.

Cha Bề trên cả Ángel Fernández Artime, Người kế vị thứ mười của Don Bosco trông coi Tu hội Salêdiêng, Ngài được bầu chọn lần đầu tiên vào năm 2014 và sau đó được tái bầu lại vào năm 2020. Ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô công bố vào buổi đọc kinh Truyền tin Chúa nhật ngày 9 tháng 7 năm 2023, là một trong số Hồng Y và được trao nhẫn Hồng Y trong Công nghị vào ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Vào thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023, ngài sẽ đảm nhận trách vụ đầu tiên tại Giáo triều Rôma, là thành viên của Thánh Bộ về Đời sống Thánh hiến và các Hiệp hội Tông đồ (DIVCSVA).

Vào ngày 17 tháng 12 năm 2023, Hồng Y Fernández Artime đã lãnh nhận tước Hồng Y phó tế trông coi Vương cung thánh đường Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu ở đường Tuscolana, do chính Đức Giáo Hoàng trao phó.

Theo những dàn xếp với Tu hội Salêdiêng do Đức Thánh Cha sắp xếp thì Hồng Y Fernández Artime sẽ triệu tập Tổng Tu nghị lần thứ 29 (sẽ diễn ra từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 12 tháng 4 năm 2025), trong Tổng tu nghị này sẽ bầu chọn một người kế nhiệm ngài đứng đầu Tu hội Salêdiêng. Lúc đó ngài cũng chính thức kết thúc trách vụ là bề trên cả của tu hội để toàn thân toàn ý sẵn sàng phục vụ Đức Thánh Cha trong sứ mạng được giao phó cho ngài.