Trên tạp chí Crux ngày 13 tháng 1 năm 2024, John Lavenburg tường trình rằng một cuộc khảo sát mới được thực hiện vào tháng 12 vừa qua đã phát hiện ra rằng trong khi hầu hết người Mỹ trưởng thành vẫn có cái nhìn thiện cảm với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, tỷ lệ phần trăm có quan điểm không thiện cảm với ngài đã tăng lên mức cao mới trong 10 năm.Cuộc khảo sát do tổ chức Gallup thực hiện từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 12 cho thấy 58% người Mỹ trưởng thành nói chung có thiện cảm với Đức Phanxicô, giống như khi ngài trở thành giáo hoàng vào năm 2013. Tuy nhiên, trong cùng thời kỳ, tỷ lệ phần trăm số người Mỹ trưởng thành có quan điểm không thiện cảm với Đức Phanxicô đã tăng từ 10% lên mức cao mới là 30%.

Dữ liệu cho thấy tỷ lệ người Mỹ trưởng thành chưa nghe nói đến hoặc không có ý kiến gì về Đức Giáo Hoàng cũng đã giảm từ 31% năm 2013 xuống còn 11% trong cuộc khảo sát mới nhất.

Dữ liệu khảo sát cho thấy xu hướng tương tự nơi người Công Giáo Mỹ cũng như người Mỹ trưởng thành nói chung, theo nghĩa là mức độ quan điểm bất lợi ngày càng tăng. Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi xét đến một môi trường chính trị bị phân cực trong cả Giáo hội và nhà nước, sự ưa thích của Đức Phanxicô đối với những người Công Giáo Mỹ tự cho là cấp tiến đã tăng lên kể từ năm 2013, trong khi sự ưa thích ngài của những người Công Giáo Mỹ bảo thủ đã giảm sút.

Cuộc khảo sát cho thấy 77% người Công Giáo Mỹ nhìn chung có cái nhìn thiện cảm với Đức Phanxicô, so với 80% vào năm 2013. Trong khi đó, 17% người Công Giáo Mỹ có cái nhìn không thiện cảm với Đức Phanxicô, tăng từ mức 5% vào năm 2013.

Tỷ lệ người Công Giáo Mỹ chưa từng nghe nói đến Đức Phanxicô hoặc không có ý kiến gì về ngài đã giảm xuống còn 4% từ mức 14% vào năm 2013.

Đối với những gì cuộc khảo sát tìm thấy khi phân tích người Công Giáo Mỹ theo hệ tư tưởng của họ, 70% người Công Giáo Mỹ cấp tiến có cái nhìn thiện cảm với Đức Phanxicô, tăng từ mức 54% vào năm 2013. Trong khi đó, 42% người Công Giáo Mỹ bảo thủ có quan điểm thuận lợi đối với Đức Phanxicô trong cuộc khảo sát mới nhất, giảm từ 62% vào năm 2013.

Đối với những người Công Giáo Mỹ ôn hòa, sự thay đổi ít rõ nét hơn. 66% người Công Giáo Mỹ tự nhận mình ôn hòa có cái nhìn thiện cảm với Đức Phanxicô trong cuộc khảo sát mới nhất, so với 59% vào năm 2013.

Dựa trên kết quả khảo sát, Đức Phanxicô được đánh giá cao hơn Đức Bênêđíctô XVI trong triều giáo hoàng của ngài, nhưng kém ưu ái hơn Đức Gioan Phaolô II.

Trong cuộc khảo sát gần đây nhất của Gallup về Đức Bênêđíctô vào năm 2010, khi ngài còn đương chức, ngài được 40% người Mỹ đánh giá cao và 35% người Mỹ đánh giá không thiện cảm. Điều đáng chú ý là tỷ lệ ủng hộ Đức Bênêđíctô trong số những người bảo thủ, 46%, chỉ cao hơn một chút so với Đức Phanxicô ngày nay, có lẽ vì cuộc thăm dò được thực hiện trong bối cảnh xảy ra các vụ tai tiếng liên quan đến cả giáo sĩ lạm dụng tình dục ở Ái Nhĩ Lan và trên khắp châu Âu, cũng như việc phục chức cho vị giám mục duy truyền thống bác bỏ cuộc thảm sát Holocaust.

Cuộc khảo sát cho biết: “Mặc dù Đức Bênêđíctô nhận được sự xếp hạng cao hơn trước năm 2010, nhưng xếp hạng của ngài chưa bao giờ tích cực bằng mức cao nhất của Đức Phanxicô”. “Ngược lại, Đức Gioan Phaolô II, người tiền nhiệm của Đức Bênêđíctô và đã phục vụ gần 27 năm, luôn được hơn 60% người Mỹ đánh giá cao trong những năm 1990 và 2000”.

Cuộc khảo sát cho biết tỷ lệ đánh giá cao nhất của Đức Gioan Phaolô II là 86% vào năm 1998.

Người phát ngôn của Gallup nói với Crux rằng không có ý nghĩa quan trọng nào đối với thời điểm của cuộc khảo sát mới nhất – hoặc bảy cuộc khảo sát khác được thực hiện về Đức Phanxicô có cùng bản chất – ngoài việc tổ chức này đang cập nhật xếp hạng ưa thích về các nhân vật của công chúng và quyết định bao gồm ngài vào. Giữa các cuộc khảo sát năm 2013 và 2023, kết quả dao động ở mức tỷ lệ tương tự.

Người phát ngôn cho biết trong một tuyên bố: “Xếp hạng đầu tiên của [Đức Phanxicô] có thể được thu thập để đo lường hình ảnh công khai của ngài vào thời kỳ đầu triều giáo hoàng của ngài, nhưng xếp hạng sau đó của ngài được thu thập như một phần trong các cập nhật định kỳ của Gallup, không theo lịch cụ thể”.

Gallup lưu ý trong cuộc khảo sát tháng 12 rằng thông báo ngày 18 tháng 12 của Vatican cho phép các linh mục ban phước cho các cặp đồng tính “không được phản ảnh đáng kể trong các phát hiện”. Người phát ngôn cho biết Gallup đã không hỏi bất cứ câu hỏi tiếp theo nào để cung cấp bối cảnh về lý do tại sao Đức Phanxicô được xem là thuận lợi hay không thuận lợi.