Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo cùng nhau hợp tác vì hòa bình và khí hậu

Đức Thánh Cha Phanxicô gửi thông điệp video cho buổi lễ khánh thành “Trung tâm Đức tin” trong Đại Hội Khí hậu Quốc tế (COP28) ở Dubai, và nhấn mạnh sự cần thiết của sự hợp tác nhằm thúc đẩy việc chăm sóc Công trình Sáng tạo và hòa bình.

(Tin Vatican - Francesca Merlo)

Trọng tâm của thông điệp video của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Đại Hội Khí hậu Quốc tế (COP28) ở Dubai trong dịp khánh thành “Trung tâm Đức tin COP28” là lời mời gọi hợp tác vì lợi ích chung.

Thông điệp của Đức Thánh Cha, được phát đi vào sáng Chúa nhật cho sự kiện này, ĐTC ủy quyền cho Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, vì Đức Thánh Cha không thể tham dự theo kế hoạch vì phòng ngừa sức khỏe, trong lúc ngài đang hồi phục sau bệnh viêm phổi.

Lần đầu tiên

Trong thông điệp video của mình, Đức Thánh Cha bày tỏ sự tiếc nuối vì đã không thể hiện diện tại COP28 và đặc biệt tham dự lễ khánh thành Trung tâm Đức tin, vì đây là lần đầu tiên một Trung tâm tôn giáo được thiết lập trong Đại hội về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc.

Trung tâm này, Đức Thánh Cha nói, “chứng tỏ sự sẵn sàng làm việc cùng nhau”.

Ngài nói: “Ngày nay, thế giới cần những nỗ lực gắn bó không chống lại nhau mà có lợi cho tất cả mọi người. Điều cấp bách là các tôn giáo, không rơi vào cạm bẫy của chủ nghĩa hỗn hợp, nhưng hãy nêu gương tốt. Làm việc cùng nhau, không phải vì lợi ích của riêng mình hay của một đảng phái, mà vì lợi ích của cả thế giới chúng ta.”

ĐTC nói thêm rằng các chủ đề quan trọng nhất hiện nay là “hòa bình và khí hậu”.

Làm chứng cho lối sống bền vững và tôn trọng

Do đó, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi tất cả các đại diện tôn giáo hãy làm gương và “cho thấy rằng sự thay đổi là có thể” bằng cách làm chứng cho lối sống bền vững và tôn trọng.

“Chúng ta hãy tha thiết kêu gọi các nhà lãnh đạo các quốc gia cùng nhau bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta”, ĐTC nói và nhấn mạnh rằng tiếng kêu của những người nghèo và những người yếu đuối nhất trong chúng ta đang thấu tới ngai tòa của Đấng Tối Cao”.

Để kết luận, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy bảo vệ Công trình Sáng tạo và bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta, luôn tìm cách để “chung sống trong hòa bình”.

Là một phần của lễ khánh thành Trung tâm Đức Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng ký một tuyên ngôn hiệp nhất đức tin, cùng nhau tham gia với các nhà lãnh đạo tôn giáo và đại diện của nhiều tôn giáo.

Tuyên ngôn tìm cách khai thác ảnh hưởng tập thể của các cộng đồng tín ngưỡng và các tổ chức tôn giáo để truyền cảm hứng cho sự tôn trọng khí hậu trên toàn cầu.